Kindermishandeling kan het brein levenslang beschadigen

Angsten, nachtmerries, migraine, rugpijn: de gevolgen van kindermishandeling zijn niet te onderschatten. Tientallen jaren later kan kindermishandeling nog altijd invloed hebben op de kwaliteit van iemands leven. Daarom is het – juist nu met de tweede lockdown – nog belangrijker om kwetsbare gezinnen niet uit het oog te verliezen. 

handle with care
 

Met de tweede lockdown nemen de zorgen voor kinderen in kwetsbare gezinnen toe. De sociale contacten zijn minder, de structuur van het naar school gaan valt weg en de stress kan toenemen. Dit zijn risicofactoren voor kindermishandeling. Daarom is het juist nu belangrijk om oog te houden voor kinderen en ouders die het extra moeilijk hebben, want de gevolgen van kindermishandeling kunnen enorm zijn.

Hoe komt dat?

Volwassenen kunnen nog steeds lijden onder iets wat ze in hun jeugd hebben meegemaakt. Hoe dat komt en wat er precies gebeurt in de hersenen, legt kinderpsychiater prof. dr. Peter Adriaenssens heel helder uit in dit minicollege ‘Wat doet mishandeling met een kinderbrein’.

Lees ook

Jeugdtrauma's hebben rampzalig effect op gezondheid

Kinderarts Nadine Burke Harris besefte dat er soms meer nodig is dan medische kennis om kinderen te behandelen.
Lees meer

Augeo magazine

Gratis cursus: Steun bieden in de klas

Doe de vernieuwde online cursus voor leerkrachten in het Primair Onderwijs. Gratis voor deelnemende scholen aan Handle with Care!

Meld jouw school nu aan!

Animatie window of tolerance

Deze animatie geeft uitleg over de impact van stress op het kinderbrein. En hoe je kinderen helpt met stress om te gaan. Bekijk de animatie