Kindermishandeling signaleren: verwacht niet alles van de vragenlijst

De afgelopen week was er veel aandacht voor het signaleren van kindermishandeling op spoedeisende hulpposten: volgens onderzoek zou de gebruikte vragenlijst teveel kindermishandeling missen en worden teveel ouders onterecht beschuldigd. Maar het ligt genuanceerder. 

Onze Marielle Dekker reageerde daarom vandaag met een artikel in de Volkskrant. Haar reactie? Ja, we missen kindermishandeling te vaak. Ja, tientallen ouders krijgen onterecht te maken met een onderzoek naar kindermishandeling. Maar ook: het aantal terechte signaleringen van kindermishandeling is met het ziekenhuisbeleid voor de aanpak van kindermishandeling sterk gestegen. Dat was heel hard nodig. 

Lees het volledige artikel in de Volkskrant hier.

anderen lazen ook

Wat is een trauma

Wat is een trauma?

Langdurige onveiligheid of chronische stress kan tot traumatische stressklachten leiden. Met grote gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Lees het artikel

Kindcheck

Meer weten over de kindcheck

Lees verder

Meldcode, wat is het

Wat is de meldcode?

Wat is het basismodel? Meldrecht of meldplicht? Bekijk de animatie 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' Lees meer