Herregistratie Kraamverzorgenden met cursus

Kenniscentrum Kraamzorg heeft voor de herregistratie-eisen vanaf 1 april aangepast. Met verplichte onderdelen scholing rond de verbeterde wet meldcode en shaken baby syndroom.

Gevolgen huiselijk geweld ernstiger dan gedacht

Daarom heeft Augeo haar meldcode cursus voor de kraamzorg: 'Vroegsignalering en werken met een meldcode' vernieuwd. In deze cursus leer je aan de hand van een echte casussen (geen acteurs) uit de praktijk. Ook is de scholing 'Preventie Shaken Baby Syndroom' aangepast met een voorlichtingsfilm voor ouders: Niet schudden, breekbaar.

Voor kraamverzorgende die zich de komende jaren gaan herregistreren bieden wij deze drie KCKZ geaccrediteerde cursussen. Deze cursussen vallen in de categorie A en B van de herregistratie-eisen.

☑ Cursus: 'Vroegsignalering en werken met een meldcode' (duur: 1-3 uur)
Leer met deze vernieuwde cursus meer over de signalen van kindermishandeling, de Kindcheck en het werken met een meldcode.

☑ Cursus: 'Preventie Shaken Baby Syndroom' (duur: 2 uur)
Als kraamverzorgende kan je een hele belangrijke rol spelen in het voorkomen van Shaken Baby Syndroom, leer hier over in deze cursus.

☑ Cursus 'Communiceren over geweld' (duur:1 uur)
Het is lastig en spannend om met ouders en kinderen te communiceren over geweld. Leer in dit e-college een aantal goede gesprekstechnieken.

Kies je cursus en haal je punten 

Naar de cursussen

Meldcode, afwegingskader

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt je zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen bij zorgen over een kind. Lees meer