1. Actueel
  2. Langer op school om te sporten

Langer op school… om te sporten

Juist de kinderen die dat heel goed kunnen gebruiken, hebben vaak geen toegang tot sport. Ze krijgen het van huis niet mee of er is bijvoorbeeld geen sportkleding of geen fiets om naar een sportclub te gaan. De Rotterdamse Jacobusschool en de Heerlense Broederschool organiseren daarom extra sportactiviteiten, ook na schooltijd. De kinderen zijn er heel blij mee, maar ook de leerkrachten en de ouders.

Langer op school... om te sporten

Judo, aikido, dansen, extra gymlessen, atletiek, tafeltennis en volleybal. Vanaf groep 3 kunnen alle kinderen hier gebruik van maken. In Heerlen krijgen de kinderen ook pauzesport. Enthousiaste jongerenwerkers gaan actief met de kinderen aan de slag in de pauze. Ze doen allerlei verschillende sportieve spellen waaraan bijna alle kinderen meedoen. Zeker in combinatie met sociaal emotioneel leren, versterkt de sport en het bewegen de veerkracht van de kinderen. En juist de kinderen van deze scholen, kunnen dat gebruiken. De scholen staan in wijken met relatief veel armoede en veel gezinnen met multi-problematiek.  

Meer sporten en blijven sporten

De twee scholen doen mee met een pilot, die ondersteund wordt door Augeo Foundation, het doel is dat kinderen meer gaan sporten en dat ook blijven doen. De scholen werken samen met sportaanbieders in de wijk en betrekken ook de ouders. Toen bleek dat sommige kinderen niet mee konden doen omdat ze geen goede sportkleding hadden, werd er een kledingmarkt georganiseerd en ook voor toiletartikelen werd gezorgd. Waar nodig werd het Sport Educatiefonds ingeschakeld.

‘Waarom geven ze dit niet op alle scholen’

De kinderen vinden het naschoolse sportaanbod heel leuk: ‘Alleen met mooi weer speel ik liever buiten’. Ook de ouders zijn enthousiast: ‘Waarom geven ze dit niet op meer scholen?’ en ‘Dit is echt een meerwaarde voor de ontwikkeling van mijn kind’. De leerkrachten merken – bijvoorbeeld in de pauzes – dat er minder conflicten zijn. ‘De leerlingen zijn zich meer bewust van hun houding naar andere personen. Wanneer ze een conflict hebben proberen ze deze eerst mondeling op te lossen i.p.v. met hun handen wat ze voorheen vaker deden.’

De pilot met sport als middel om veerkracht te versterken loopt komend jaar nog door.

Meer weten over de positieve invloed van bewegen en sport?
Bekijk deze infographic of lees het dossier ‘Bewegen en mentale gezondheid’ van Trimbos.