1. Actueel
  2. ‘Meer aandacht voor geweldspatronen’

‘Meer aandacht voor geweldspatronen’

Onlangs nam bijzonder lector Katinka Lünnemann afscheid bij Hogeschool Utrecht. In de afgelopen vier jaar heeft zij bij het lectoraat Jeugd onderzoek gedaan naar effectievere benadering en interventies om kindermishandeling tegen te gaan. Wat zijn haar lessen als het gaat om de samenhang van partnergeweld en kindermishandeling? 

Langer op school... om te sporten

Verschillend perspectief, samen kijken; Over kindermishandeling, geweld in relaties en systeemgerichte bescherming is een weergave van haar afscheidsrede. In begrijpelijke taal lees je over de opbrengsten van (langlopende) onderzoeken naar de samenhang tussen partnergeweld en kindermishandeling. Ze gaat expliciet in op geweld tegen vrouwen in intieme relaties en wat het effect op kinderen hierbij is.

Gezinsprofielen met geweldspatronen

Daarnaast gaat Katinka Lünnemann in op de verschillende ‘gezinsprofielen met geweldspatronen’, die elk een andere dynamiek én benodigde aanpak kennen. Zij pleit voor meer aandacht voor die profielen in combinatie met de ernstige bedreiging van de ontwikkeling van een kind. Pas dan kunnen kinderen daadwerkelijk effectief beschermd worden.

Lünnemann was nauw betrokken bij het onderzoek ‘Kwestie van lange adem. Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’, uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut. Hierbij zijn patronen achter het gezinsgeweld geanalyseerd en vereenvoudigd tot vijf gezinsprofielen. Het herkennen van deze profielen helpt je bij het begrijpen van wat er speelt in het gezin en uiteindelijk welke hulp nodig is. Augeo Foundation maakte een handig hulpmiddel om meer te weten over die profielen én hoe je ze kan herkennen.

Onveiligheid bespreekbaar maken

Lünnemann schrijft: aandacht voor geweldspatronen in gezinnen waar problemen zijn, is niet vanzelfsprekend. Praten over relatieconflicten met aandacht voor het feitelijke geweld, of over opvoeden en het gebruik van geweld is niet makkelijk en wordt daarom door professionals dikwijls vermeden. Juist als geweldsincidenten nog geen patronen zijn, kan het praten over geweld, dwang en controle een proces op gang brengen naar meer veiligheid. Daarbij is het belangrijk oog te hebben voor de verschillende posities van individuen in het gezin. Ze benadrukt daarbij het Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK) ‘kinderen zijn zelfstandige individuen met eigen rechten.’ De stem van het kind wordt nu vaak nog te weinig gehoord en er is te weinig aandacht voor belangentegenstellingen tussen kinderen en een of beide ouders. Daar is een belangrijke rol weggelegd voor wijkteams, en alle ‘eerstelijnszorg’ om onveiligheid bespreekbaar te maken en specialistische hulp erbij te betrekken als dit nodig is.

Meer over systeemgericht werken, kun je lezen in de nieuwste editie van Augeo Magazine.