Meten is weten

Jaar in cijfers

Meten is weten, luidt het gezegde. Ook wij hebben - vooruitlopend op ons jaarverslag – de cijfers van Augeo over 2019 op een rijtje gezet. En daar worden we best blij van. Maar wat heb jij als professional daar aan?

Ten eerste heb jij er misschien wel aan bijgedragen. Wellicht volgde je een van de ruim 90 online cursussen van Augeo. De kans is groot. Want ruim 100.000 professionals uit onderwijs, kinderopvang en de zorg volgden dit jaar bij Augeo een cursus over de verbeterde meldcode. Een recordaantal. Heel mooi, want het up-to-date houden van je kennis werkt. Na het volgen van een cursus is 86% beter in staat om kindermishandeling en huiselijk geweld aan te pakken.

Meer dan 100 gemeenten, 1500 ouders en 1200 kinderen doen mee aan het onderzoek naar het effect van de aanpak van gezinsgeweld. Hiervoor werken we nauw samen met de onderzoekers van Verweij Jonker. Hoe meer er bekend is, hoe beter jij als professional je werk kunt doen.

Voor 168 kinderen is in 4 Handle with Care pilotprojecten snel steun georganiseerd na een ingrijpend geweldsincident thuis. De jongeren van de Jongerentaskforce hebben hun ervaringsdeskundigheid met 700 studenten gedeeld. We lanceerden 1 gratis app voor 3 doelgroepen waarmee je kindermishandeling 30 dagen lang op een laagdrempelige manier top-of-mind hebt. Augeo Magazine over veilig opgroeien is door 8500 mensen per maand actief gelezen.

We zijn tevreden over 2019, maar nog niet klaar! Blijf je ook samen met ons meedoen om kindermishandeling geen toekomst te geven?!

Lees ook:

Kindermishandeling 30 dagen top-of-mind

Gratis App! Voor professionals in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang. Elle dag een weetje, quiz, vragen of filmpje. Download de app

Handle with Care

'Kim voelt zich veilig bij mij'

Lees over Handle with Care

Onderzoek aanpak kindermishandeling

'Onze gemeente pakt kindermishandeling steeds beter aan.' De eindresultaten zijn bekend