1. Actueel
  2. Nederland keldert op ranglijst kinderrechten

Nederland keldert op ranglijst kinderrechten

Nederland presteert ondermaats op het gebied van de naleving van kinderrechten, onder andere op het gebied van jeugdzorg en jeugdbescherming. Dit blijkt uit het KidsRights Index-rapport voor 2023. Ons land daalde maar liefst 16 plaatsen naar de 20e positie op de ranglijst en viel daarmee voor het eerst buiten de top 10.

De KidsRights Index meet jaarlijks hoe kinderrechten in 193 landen worden gerespecteerd op het gebied van leven, gezondheid, onderwijs, bescherming, kinderrechten en klimaatverandering. Nederland biedt niet de benodigde zorg of bescherming voor een grote groep kinderen die dat heel hard nodig heeft. Denk hierbij aan kinderen die afhankelijk zijn van jeugdzorg en jeugdbescherming, kinderen die in armoede leven of asielzoekerskinderen die leven in azc’s.

Zeer weinig geld gaat naar kinderen

De grootste achteruitgang is te zien in de categorie ‘gunstig klimaat voor de rechten van het kind’. Hier scoort Nederland ondermaats op de indicator ‘beschikbaar budget’. Dit wil zeggen dat er naar rato van het budget van de Nederlandse overheid, maar een zeer laag percentage naar kinderen gaat. Ook haalt Nederland in dit domein de laagst mogelijke score op de indicator ‘belang van het kind’, wat betekent dat Nederland het beginsel van het belang van het kind onvoldoende toepast bij beslissingen die kinderen aangaan. Een andere significante daling voor Nederland wordt onder meer veroorzaakt door slechte scores in Domein 2 (gezondheid). Dit is bijvoorbeeld te verklaren door de huidige lange wachtlijsten in de jeugdzorg en jeugdbescherming.

‘Steeds meer kinderen met minder kansen’

Marc Dullaert, voorzitter van KidsRights en voormalig Kinderopmbudsman: ‘Deze dramatische cijfers zijn een terugslag van jarenlang slecht beleid op het gebied van kinderrechten. De Verenigde Naties heeft dit al vaker aangekaart en met de aanbevelingen en zorgen is in de afgelopen jaren niets gebeurd. We schieten als Nederland over de gehele linie tekort op het gebied van kinderrechten, denk hierbij aan jeugdzorg, jeugdbescherming, kinderparticipatie en discriminatie. Door de stijging van het kinderarmoedecijfer zijn er nu nog meer kinderen die minder kansen krijgen. Bovendien zien we dat we in Nederland vooral bezig zijn met problemen op de korte termijn op te lossen. Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld, maar presteert op het gebied van kinderrechten ondermaats. Kinderen die in de problemen zitten moeten heel lang wachten tot ze geholpen worden.

Er is volgens Dullaert geld genoeg om de problemen op te lossen, maar veel vertrouwen erin heeft hij niet. ‘Er zijn nu nieuwe plannen, maar het zijn heel veel mooie woorden. Wederom zie ik dat we afhankelijk zijn van gemeentes en zij krijgen de ruimte om opnieuw het wiel uit te vinden. Ik denk dat we moeten stoppen met het wiel opnieuw uit te vinden.’

Lees hier het hele artikel van KidsRights