Nieuw! Levenskunde op scholen

Hoe ga je om met spanning, angst en onzekerheid? Dat leer je bij het vak Levenskunde. Door deze lessen kunnen kinderen hun veerkracht verder ontwikkelen.

Levenskunde is een initiatief van Augeo Foundation. Het project richt zich op scholen in kwetsbare wijken. Juist hier wonen gezinnen die, naast de onzekerheid die corona met zich meebrengt, ook vaak te kampen hebben met andere stressfactoren in hun leven. In veel gezinnen zijn de economische gevolgen nog meer voelbaar en kan stress zich verder opstapelen. Sommige kinderen lopen hierdoor (extra) ontwikkelingsschade op.

De lessen zijn voor kinderen in het primair (speciaal) onderwijs en de onderbouw van het voorgezet (speciaal) onderwijs. Levenskunde stimuleert levensvaardigheden en het leert je omgaan met spanning en angst. Denk daarbij aan lespakketten die zijn gericht op sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren (bijvoorbeeld Gelukskoffer en Vriendenprogramma) of mindfulness en yoga.

Vanuit Augeo zijn we een aantal projecten gestart om kwetsbare kinderen en jongeren tijdens de coronacrisis extra te steunen. Zo heeft Augeo samen met partners het Crisisfonds opgericht om via de jeugdzorg, kwetsbare gezinnen te steunen tijdens de lockdown. In de zomervakantie heeft Augeo met het project Zomerkansen kinderen en jongeren uit kwetsbare wijken gesteund met zomeractiviteiten gericht op ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Nu wil Augeo kinderen en jongeren steunen in het omgaan met spanning, angst door lessen levensvaardigheden aan te bieden via scholen en welzijnsorganisaties.

Voor meer informatie over Levenskunde of andere projecten van Augeo Foundation:

Neem contact met ons op