Onderzoek: Huiselijk geweld in tijden van corona

Onderzoek

Het was veel in de media: hoe gaat het nu met de gezinnen waar al huiselijk geweld en kindermishandeling speelt? Wat is de impact van de coronacrisis op deze gezinnen? Dat onderzoekt het Verwey-Jonker Instituut momenteel met financiering van Augeo Foundation en VWS.

Momenteel loopt een grootschalig en uniek onderzoek naar kindermishandeling en geweld tussen partners. Sinds 2018 onderzoekt het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van gemeenten, het ministerie van VWS en Augeo in zo’n honderd gemeenten wat de effecten zijn na huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer dan 1.200 ouders en ruim 1.500 kinderen doen hier aan mee. Nadat er een melding is gedaan bij Veilig Thuis hebben deze ouders en kinderen verschillende vragenlijsten ingevuld over de problemen die zij hebben, over de aard en omvang van het geweld dat speelt en over hun welzijn.

Dit onderzoek levert de unieke kans om na te gaan wat de impact van deze crisis is op de gezinnen waar al sprake is van (ernstig) huiselijk geweld. Augeo maakt dit extra onderzoek financieel mogelijk. Een aantal gezinnen heeft de vragenlijsten tijdens de crisis, dat wil zeggen na de schoolsluiting en oproep om zo veel mogelijk binnen te blijven, ingevuld. Bovendien wordt, met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), onderzoek gedaan naar de impact van de crisis op de hulpverlening.

Met deze onderzoeken en analyses kunnen we straks iets zeggen over hoe veilig het is in de gezinnen die bij Veilig Thuis gemeld zijn tijdens de coronacrisis. En wat de impact van de crisis is op de hulp en ondersteuning aan deze gezinnen. De resultaten van dit corona-onderzoek zullen in juni bekend zijn.