1. Actueel
  2. Onderzoek naar de impact van een scheiding op de kinderen

Onderzoek naar de impact van een scheiding op de kinderen

Ruim 40.000 kinderen per jaar* horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Het meemaken van een scheiding is voor kinderen een ingrijpende jeugdervaring. Dat maakt een scheiding voor vrijwel alle ouders een lastig besluit. Maar hoe ingrijpend zo’n scheiding dan? De Kinderombudsman onderzocht dit aan de hand van data van 7.520 kinderen over een periode van acht jaar. Hieruit blijkt dat kinderen uit gescheiden gezinnen hun kwaliteit van leven op álle onderdelen lager waarderen.

Voor het onderzoek naar de gevolgen van scheiden zijn de data van 7.530 kinderen over een periode van acht jaar geanalyseerd. Daarbij zijn de antwoorden van kinderen van gescheiden ouders (1917 kinderen) vergeleken met de antwoorden van kinderen van niet-gescheiden ouders (5603 kinderen). Er blijkt dat kinderen met gescheiden ouders lager scoren op álle veertien onderdelen die iets zeggen over hun kwaliteit van leven. Voorbeelden van die onderdelen: is er thuis genoeg te eten, zijn je ouders of opvoeders in je geïnteresseerd en geven zij het goede voorbeeld, ervaar je voldoende structuur thuis, heb je vrienden die jou kunnen helpen en jij hen, ga je naar een school die bij je past.

Daarnaast geven kinderen van gescheiden ouders hun leven gemiddeld een lager cijfer. En als ouders niet normaal met elkaar omgaan, zijn de scores nog veel slechter. Verder zien we dat meisjes meer last hebben van een (complexe) scheiding dan jongens.

Ouders zijn onvervangbaar

De grootste negatieve gevolgen ervaren kinderen van gescheiden ouders in relatie tot hun ouders. De kinderen voelen zich thuis minder goed. Ze vinden de relatie met hun ouders slechter dan kinderen van wie de ouders niet gescheiden zijn. Kinderen van gescheiden ouders vinden ook vaker dat hun ouders geen goed voorbeeld geven. Dat ze aandacht en liefde missen. Dat er thuis niet genoeg stabiliteit en continuïteit is. En dat ze vaker stress hebben. Andere positieve invloeden in het leven van kinderen, zoals goed contact met vriendjes of een fijne plek op school, wegen niet op tegen het gemis van een goede relatie met (één van) de ouders: ouders zijn onvervangbaar, aldus de Kinderombudsman.

Geen verandering door de jaren heen

Het valt op dat kinderen van gescheiden ouders hun leven in de afgelopen jaren niet beter zijn gaan beoordelen. Terwijl er in de afgelopen jaren wél beleid van de overheid is uitgevoerd om de kans op schade voor kinderen bij scheiding te verminderen.

In het onderzoeksrapport geeft de Kinderombudsman ook een aantal adviezen voor ouders, professionals en beleidsmakers. De adviezen voor de professionals lichten we er uit:

  • Onderzoek wat goed is voor het kind. En zet dat voorop bij het nemen van beslissingen. Gebruik hiervoor het stappenplan ‘Het beste besluit’.
  • Praat hiervoor altijd met het kind. Kan dat niet? Vraag dan aan het kind wie het beste namens het kind kan vertellen. En praat vervolgens met die persoon.
  • Zorg dat je hebt geleerd voor en goed bent in het praten met kinderen van verschillende leeftijden. En in het observeren van kinderen.
  • Bied ouders hulp, zodat zij aandacht en liefde kunnen (blijven) geven aan hun kind. Ongeacht de situatie waarin zij met hun ex-partner zitten.

Meer weten over (complexe) scheidingen

* Cijfer uit rapport ‘Ouders zijn onvervangbaar’ gebaseerd op Centraal Bureau voor de Statistiek.