1. Actueel
  2. Hulp gezocht - Onderzoek kinderen van een ouder met psychische problemen (KOPP)

Hulp gezocht - Onderzoek kinderen van een ouder met psychische problemen (KOPP)

In Nederland zijn er meer dan 900.000 kinderen die een ouder hebben met psychische problemen. Wist je dat deze kinderen een grotere kans hebben dan andere kinderen om zelf ook psychische problemen te krijgen? Er is nu nog te weinig bekend waarom het ene kind wel klachten krijgt en het andere niet. Hoe meer we hierover weten, hoe eerder we psychische stoornissen kunnen herkennen, proberen te voorkomen en hulp kunnen bieden aan kinderen en jongeren.

Help jij bij te dragen aan onderzoek hiernaar?

Het Nederlandse MARIO-project is het grootste onderzoek wereldwijd naar de stemming en veerkracht bij kinderen van ouders met psychiatrische problemen. Werk jij met jongeren of jongvolwassenen (10 – 25 jaar) met een ouder met psychische problemen? Vraag hen dan mee te werken aan dit belangrijke onderzoek van het Erasmus MC en Amsterdam UMC. Meer informatie over dit onderzoek vind je op MARIO-project of lees dit artikel.

Hoe gaat dit onderzoek in z’n werk?

Voor het onderzoek vragen we jongeren die een ouder hebben met psychische problemen om één keer een online vragenlijst in te vullen. Dit is de MARIO-check. Het invullen van deze check duurt ongeveer 5 minuten. Daarna volgt een kort telefonisch interview hierover van ongeveer 15 min. Fijn als jij kinderen en jongeren wil vragen om hieraan mee te werken, bijvoorbeeld door deze video erover te delen: https://youtu.be/e_Mf-aIjqhk.

Of door ze te wijzen op de website waar ze zich kunnen aanmelden voor de MARIO-check. Met dit onderzoek kunnen andere kinderen die hiermee te maken eerder en beter geholpen worden.