1. Actueel
  2. Oproep: waarborg kinderrechten bij formatie

Oproep: waarborg kinderrechten bij formatie

Nederland heeft in 1995 het VN Kinderrechtenverdrag geratificeerd. Hiermee zijn we verplicht te zorgen voor speciale bescherming en zorg voor kinderen in ons land. Álle kinderen, ongeacht hun nationaliteit of verblijfsstatus. Het Kinderrechtencollectief heeft in een brief aan informateur Ronald Plasterk opgeroepen om de rechten van de kinderen te waarborgen gedurende de komende regeringsperiode.

We bevinden ons in een unieke situatie waarin de grondwet, de rechtsstaat en internationale verdragen een centrale rol spelen bij de vorming van een nieuw kabinet en in het publieke debat. Hierbij mag de bescherming van de rechten van kinderen niet uit het oog worden verloren. In de brief benoemt het Kinderrechtencollectief, waarvan Augeo Foundation kernlid is, de verantwoordelijkheid van de overheid om ervoor te zorgen dat de rechten van álle kinderen, dus ook vluchtelingkinderen en andere kwetsbare kinderen, stevig verankerd zijn in zowel de wetgeving als het beleid.


Het Kinderrechtencollectief ziet toe op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in wet, beleid en praktijk, en adviseert de regering over kinderrechten. In de brief worden er  – met het oog op de partijprogramma’s - enkele cruciale rechten uitgelicht, zoals het recht op bescherming en gezinshereniging, op een adequate levensstandaard, vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst,. Ook heeft ieder kind  het recht zijn mening te geven over zaken die het kind aangaan. Op de overheid rust de plicht om actief bij te dragen aan de garantie en bescherming van deze kinderrechten in de dagelijkse praktijk.

Over het Kinderrechtencollectief

Het Kinderrechtencollectief is in 1995 opgericht en bestaat uit zes kernleden: de kinderrechtenorganisaties Defence for Children, de Nationale Jeugdraad, Kinderpostzegels, Save the Children, Terre des Hommes en Augeo Foundation . Daarnaast heeft het Kinderrechtencollectief een groot netwerk van betrokken partners.

Meer informatie?

Bezoek kinderrechten.nl ›