1. Actueel
  2. Slechtere mentale gezondheid jongeren – Wat kun jij doen?

Slechtere mentale gezondheid jongeren – Wat kun jij doen?

De mentale gezondheid van jongeren gaat achteruit. Dit blijkt onder andere uit het onderzoek ‘Jong na corona’ van Universiteit Utrecht en Trimbos. Hoe zit dit precies? En wat kun jij – als professional – zelf doen voor deze jongeren?

In 2021 was er al een onderzoek waaruit bleek dat de mentale problemen onder scholieren fors waren toegenomen. Nu is er weer een onderzoek gedaan onder bijna vijfduizend scholieren tot zestien jaar. Wat blijkt? De mentale problemen van de tieners zijn hardnekkig en ernstig. De neerslachtige gevoelens verdwijnen niet nu de coronapandemie achter ons ligt.

Hier kun je het onderzoek Jong na corona en de bijbehorende factsheet ‘Welzijn van leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs’ bekijken.

Werken aan veerkracht kán en helpt

Jongeren die veerkrachtig zijn, hebben het vermogen om terug te veren, goed te functioneren en door te groeien na ingrijpende ervaringen en zo mentale problemen te verminderen of te voorkomen. Iedereen beschikt over mogelijkheden om zijn veerkracht te ontwikkelen of te vergroten. Professionals bijvoorbeeld op school of in de hulpverlening kunnen daarbij helpen. Hoe? Augeo Foundation heeft verschillende ‘veerkracht-versterkers’ ontwikkeld die je kan gebruiken, bijvoorbeeld:

  • Hoe versterken anderen de veerkracht van jongeren? Dat lees je in dit thema-magazine.
  • Online cursus ‘Veerkracht versterken’ gemaakt voor leerkrachten in het primair onderwijs en voor pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang.
  • Interactieve animatie met uitleg over veerkracht. Welke hulpbronnen veerkracht helpen versterken. En hoe die hulpbronnen verband houden met elkaar. Deze veerkracht-visie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en geeft inzicht in de hulpbronnen waarop jij als professional invloed kan uitoefenen. (Werkt het best op laptop, desktop of tablet).
  • Dagelijkse veerkracht-tips voor professionals in het voortgezet onderwijs. De Augeo App is een laagdrempelige manier om je kennis over de meldcode, kindermishandeling, huiselijk geweld, niet weg te laten zakken. Professionals in het voortgezet onderwijs kunnen hier ook kiezen voor het onderwerp ‘veerkracht’.