1. Actueel
  2. Snelle hulp op school voor kinderen na huiselijk geweld in heel Zuid-Limburg

Snelle hulp op school voor kinderen na huiselijk geweld in heel Zuid-Limburg

Handle with Care zorgt voor snelle sociale steun op school aan kinderen die thuis een huiselijk geweldsincident hebben meegemaakt. Na een succesvolle pilot wordt Handle with Care met ondersteuning van de Provincie Limburg breed uitgezet in Zuid-Limburg. Parkstad loopt hierin voorop. 15 bestuurders tekenen op 6 juli het samenwerkingsconvenant Handle with Care Parkstad.

Signaal op school

Uit studies blijkt dat in Nederland naar schatting tussen de 90.000 en 127.000 kinderen slachtoffer zijn van kindermishandeling. In Parkstad zijn in 2021 en 2022 respectievelijk 164 en 166 signalen Handle with Care afgegeven. Vaak weet de buitenwereld van niets. Handle with Care biedt leerkrachten een signaal als er bij een kind thuis een huiselijk geweldsincident heeft plaatsgevonden waarbij de politie aan de deur kwam. Hierdoor kan de leraar de volgende dag extra steun bieden aan de leerling. Het doel van deze samenwerking is om de korte- en langetermijneffecten van stress te verminderen. Augeo Foundation heeft Handle with Care geïmplementeerd in Nederland.

Hoe werkt het?

Wanneer de politie na een melding van huiselijk geweld aan de deur is gekomen, weten leerkrachten op school vaak van niets. Daarom wordt bij een incident van huiselijk geweld zo spoedig mogelijk een signaal aan de school gegeven, zodat de leerkracht het kind kan steunen op een eenvoudige wijze. Zelfs kleine gebaren kunnen voor een kind in de knel een groot verschil maken beaamt Jordy Clemens, Wethouder gemeente Heerlen en ambassadeur Beweging Limburg tegen Kindermishandeling: ‘Soms betekent een klein beetje extra aandacht van een juf of meester de wereld voor een kind dat iets heftigs heeft meegemaakt. Handle with Care gaat voor mij bovenal over de arm om de schouder, de broodnodige knuffel of een klein maar belangrijk gesprekje. Ook zo staan we samen voor veilig opgroeien.’

Parkstad gemeenten bundelen krachten

De Beweging Limburg tegen Kindermishandeling startte enkele jaren geleden twee pilots Handle with Care in Heerlen (2017) en Maastricht (2019). De conclusie op basis van deze pilots was om Handle with Care te borgen in de gemeenten Heerlen en Maastricht en uit te rollen over de andere Zuid-Limburgse gemeenten die hierbij willen aansluiten. Alle partijen in Parkstad hebben aangegeven hieraan mee te willen doen. Voor de drie subregio's in Zuid-Limburg worden aparte samenwerkingsconvenanten opgesteld. Parkstad loopt hierin voorop. Op 6 juli a.s. ondertekenen 15 bestuurders van gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal, GGD Zuid-Limburg en onderwijsorganisaties het samenwerkingsconvenant Handle with Care Parkstad.

Meer informatie?
Ga naar Handle with Care