1. Actueel
  2. Snelle steun op school voor slachtoffers huiselijk geweld

Snelle steun op school voor slachtoffers huiselijk geweld

#DagvanhetSlachtoffer

Jaarlijks is het op 22 februari de Europese Dag van het Slachtoffer. Op deze dag is er aandacht voor de gevolgen van misdrijven op slachtoffers en hun families. Huiselijk geweld is zo’n misdrijf waarvan de impact op alle gezinsleden groot is. Maar omdat het achter de voordeur plaatsvindt, heb je er vaak geen weet van. Handle with Care is een werkwijze om kinderen die thuis geweld meemaken waarbij de politie over de vloer kwam, de eerstvolgende schooldag steun te bieden op school. Hoe dat werkt en waarom dat zo belangrijk is, lees je hier.

snelle steun op school voor slachtoffers huiselijk geweld

In elke klas in Nederland zitten kinderen die thuis geweld meemaken. Bij sommige kinderen is dat geweld zo ernstig dat de politie eraan te pas moet komen. Veel kinderen gaan de volgende dag gewoon naar school. De leraar weet vaak niet dat er die nacht iets ernstigs is gebeurd. Terwijl juist de leraar heel veel kan betekenen voor het kind. Als het kind steun krijgt in de vertrouwde schoolomgeving en zich daar veilig voelt, kan dat helpen om de stress te laten zakken. Daardoor heeft het kind de rust om te leren en zich te ontwikkelen.

Codewoord

Door Handle with Care krijgt de leraar een signaal zodat deze weet dat er bij een kind iets aan de hand was. De werkwijze is simpel. Als de politie aan de deur komt vanwege huiselijk geweld in een gezin met kinderen gaat er altijd een bericht naar Veilig Thuis. Veilig Thuis toetst dit aan de criteria van Handle with Care, en als het daaraan voldoet wordt er een signaal naar leerplicht gestuurd. Dit signaal bevat alleen de naam en geboortedatum van het kind en het codewoord 'Handle with Care'. Leerplicht stuurt dit signaal door naar de juiste school zodat de leraar voor het begin van de les weet dat deze leerling extra steun kan gebruiken.

Bekijk de animatie over Handle with Care ›

Benieuwd naar de resultaten van de pilot Handle with Care? Je leest er alles over in het onderzoeksrapport.