Sst, wat thuis gebeurt is geheim

'Over sommige geheimen moet je praten.’ Misschien herinner je je deze ijzersterke slogan van de landelijke campagne uit 1991/1992 nog, gericht op kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik.

Sommige geheimen zijn een ramp

In heel weinig woorden maakt dit zinnetje invoelbaar dat kinderen soms heel zware geheimen hebben waar zij niet over durven of kunnen praten, terwijl het beter zou zijn als ze dat wel doen. Omdat dergelijke geheimen een ramp zijn voor kinderen: ze woekeren voort en brengen ernstige, soms levenslange schade toe.

De redenen voor kinderen om te zwijgen zijn divers en meestal heel voorstelbaar. Zo hoor je bijvoorbeeld dat kinderen zich schamen voor verslavingsproblemen van hun ouders of voor hun vervuilde huis. Of dat ze niet durven vertellen dat hun vader ’s nachts in hun bed kruipt, omdat ze bang zijn dat hij dan naar de gevangenis moet. En ook komt het voor dat kinderen zich niet realiseren dat het niet normaal is dat ouders hun kinderen slaan en uitschelden.

Er zijn kinderen die denken dat hun situatie normaal is

Ook de ouders van deze kinderen hebben vaak redenen om de vuile was niet buiten te hangen. Een deel weet wel dat hun gedrag of de onderlinge verhoudingen in het gezin niet kloppen. Sommigen kiezen er bewust voor om te zwijgen, anderen bedenken niet eens dat ze erover zouden kunnen praten – omdat ze denken dat hun situatie normaal is of toch niet veranderd kan worden.

Uit onderzoek bleek destijds dat de publieke campagne effect had: mishandelde kinderen zijn royaal ingegaan op de uitnodiging om te praten over hun geheim. Maar het zijn niet alleen de kinderen die gestimuleerd moeten worden om hun zwijgen om te zetten in spreken. Juist volwassenen houden geheimen al dan niet bewust in stand: door er zelf niet over te praten en kinderen te beletten dat te doen.

Laten we de slogan daarom in ere herstellen en van toepassing maken op iedereen die een rol kan spelen in het doorbreken van het geheim dat kindermishandeling vaak is: op ouders, kinderen, professionals én andere volwassenen. Zodat er geen redenen meer zijn om te zwijgen.

Lees meer over dit onderwerp in Augeo magazine - Geheimen

Lees ook

Geheimen doorbreken

Kindermishandeling is omgeven door geheimen. Hoe herken je geheimen en hoe maak je ze bespreekbaar?

Lees Augeo magazine

Wat weet jij over de meldcode?

Meer lezen

Steun voor kinderen en jongeren

Steun voor kinderen

Kinderen moeten veilig opgroeien. Professionals spelen een cruciale rol bij het organiseren van steun. Augeo Foundation helpt ze daarbij. Kom meer te weten over steun