Steun op school én in de maatschappelijke opvang

Unieke samenwerking

Tilburg is de eerste gemeente in Nederland waar de maatschappelijke opvang (SMO Traverse) intensief gaat samenwerken met het onderwijs. Kinderen die met hun ouders in de maatschappelijke opvang terechtkomen krijgen nu passende steun, op school én in de opvang.

Jaarlijks krijgen meer dan 200 kinderen opvang en begeleiding van maatschappelijke opvang Traverse. Dat betekent dat zij hun eigen huis kwijt zijn, maar vaak spelen er nog andere problemen in hun gezin. Bijvoorbeeld financiële problemen, hebben ouders psychische of verslavingsproblemen of speelt er huiselijk geweld. Dit kan grote effecten hebben op de kinderen. Met extra aandacht, een luisterend oor en passende steun kunnen kinderen beter omgaan met deze omstandigheden. En kunnen ernstigere gevolgen voorkomen worden.

Handle with Care

Handle with Care – maatschappelijke opvang is een samenwerkingsvorm die regelt dat het kind passende steun ontvangt, zowel op school als in de maatschappelijke opvang. Traverse, de school van de kinderen en de ouders stellen elkaar op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen die het welzijn en de veiligheid van het kind kunnen beïnvloeden. Ze stemmen met elkaar af wat het kind nodig heeft om zich gezond te kunnen ontwikkelen. Zo kunnen alle betrokken partijen optimaal gebruik maken van elkaars deskundigheid over het kind en kan de stress bij het kind zakken.

Op 19 november is in Tilburg het convenant ondertekend door het bestuur van Traverse en bestuurders van vier scholen. De vijfde school sluit later deze week aan. Tilburg is hiermee de eerste gemeente in Nederland waarbij de maatschappelijke opvang en scholen intensief gaan samenwerken rondom het kind. Het doel is dat zoveel mogelijk scholen aanhaken, om zo samen de zorg voor kinderen te delen.

Geweld hoort nergens thuis

Handle with Care - maatschappelijke opvang is een initiatief van Augeo Foundation. Het maakt onderdeel uit van het landelijke actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Augeo Foundation begeleidt de samenwerking tussen Traverse en de Tilburgse scholen, biedt materialen om de werkwijze in te voeren en verzorgt deskundigheidheidsbevordering. Omdat de samenwerking tussen Traverse en de scholen uniek is in Nederland, wordt deze op dit moment met financiering van Stichting Kinderpostzegels onderzocht.

Neem voor meer informatie contact op met Edith Geurts: edith@augeo.nl 

Unieke samenwerking

Tilburg is de eerste gemeente in Nederland waar de maatschappelijke opvang (SMO Traverse) intensief gaat samenwerken met het onderwijs. Kinderen die met hun ouders in de maatschappelijke opvang terechtkomen krijgen nu passende steun, op school én in de opvang.

Unieke samenwerking

Tilburg is de eerste gemeente in Nederland waar de maatschappelijke opvang (SMO Traverse) intensief gaat samenwerken met het onderwijs. Kinderen die met hun ouders in de maatschappelijke opvang terechtkomen krijgen nu passende steun, op school én in de opvang.

Handle with Care

'Kim voelt zich veilig bij mij'

Lees over Handle with Care