Stop uitzetting kinderen naar armenie

Augeo doet met andere organisaties oproep aan staatssecretaris

Op initiatief van Defence for Children hebben twaalf organisaties een manifest ondertekend over de uitzetting van de twee kinderen Lili en Howick naar Armenië. Augeo Foundation is een van die organisaties. Volgens het manifest is de uitzetting in strijd met de kinderrechten: ‘Zij zullen bij gedwongen vertrek nog meer in hun ontwikkeling worden geschaad, concludeert ook de Raad voor de Kinderbescherming. Het VN-Kinderrechtenverdrag is er juist om kinderen extra te beschermen.’

VN-Verdrag

Zo luidt artikel 3 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het Kind: 
Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging. Bekijk hier het kinderrechtenverdrag. 

Oproep

In het manifest doen de organisaties een beroep op de staatssecretaris van Justitie om de kinderen in Nederland te houden. De twee kinderen hebben vandaag een brief gestuurd aan het Algemeen Dagblad. Daarin staat dat ze doodsbang zijn, omdat ze niet weten waar ze terechtkomen. Het ministerie van Justitie heeft geoordeeld dat Armenië veilig is voor de kinderen. 

 

anderen lazen ook

hoe je Steun biedt aan vluchtelingen kinderen

Lees hoe

Wat is een trauma

Wat is een trauma?

Langdurige onveiligheid of chronische stress kan tot traumatische stressklachten leiden. Met grote gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Lees het artikel

Verandering meldcode houdt kwetsbare kinderen in beeld

Lees hoe