1. Actueel
  2. Trauma bekeken vanuit 9 perspectieven

Trauma bekeken vanuit 9 perspectieven

Bij trauma denken we al snel aan oorlog en rampen. Maar de meeste trauma’s ontstaan achter de voordeur in de privésituatie. Zoals bij incestslachtoffer Lies. Het nieuwe boek Traumastapeling – en de bijbehorende podcastserie – vertelt niet alleen haar verhaal, maar belicht trauma en het belang van een traumasensitieve samenleving vanuit het perspectief van wetenschappers, juristen, politici en therapeuten.

Mensen met trauma sluiten zich vaak af, omdat ze zich heel vaak niet begrepen voelen door hun omgeving. Ook professionals zijn zich vaak niet bewust van de signalen en weten niet hoe zij er adequaat op kunnen reageren. Soms kan een onbewust verkeerde opmerking opnieuw schade veroorzaken. Als we in onze samenleving trauma beter zouden leren herkennen en zouden leren mensen met trauma op te vangen, dan kunnen we een stapeling voorkomen. Daarvoor is meer kennis nodig over de mechanismes van trauma en de impact op de betrokkenen. Het boek Traumastapeling en de 8-delige podcastserie maakt duidelijk waarom een traumasensitieve samenleving van belang is. Voor de slachtoffers, maar eigenlijk voor ons allemaal.


Deskundigen

Auteur en documentairemaker Julia von Graevenitz sprak voor dit boek onder andere met psycholoog Anne Marsman, kinder- en jeugdpsychiater Peter Dijkshoorn, strafrechtadvocaat Richard Korver, Floortje Scheepers, hoogleraar Innovatie in de ggz en Iva Bicanic van het landelijk Centrum Seksueel Geweld. In totaal komen acht experts aan het woord in het boek en de podcastserie die te vinden is via www.traumastapeling.nl.

 

Meer weten over trauma?

Traumatische ervaringen, als kindermishandeling, verwaarlozing of opgroeien met een verslaafde ouder, kan zeer ingrijpende gevolgen hebben. Je lees er meer over in het themanummer van Augeo Magazine: Langetermijngevolgen.

Om de impact van ingrijpende jeugdervaringen beter te begrijpen, heeft Augeo Foundation een reeks infographics ontwikkeld. Professionals kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken bij gesprekken met ouders. Maar ook om andere collega’s of je team te motiveren hier meer kennis over op te doen of je kan ze gebruiken bij eigen scholingsproframma’s. Bekijk infographics over Ingrijpende jeugdervaringen.

Wat kan helpen bij het herstellen van trauma? Daarover kun je lezen in deze editie van Augeo Magazine: Kinderen helpen herstellen.