1. Actueel
  2. ‘Ik twijfel vaak of iets een signaal is van huiselijk geweld of kindermishandeling’

‘Ik twijfel vaak of iets een signaal is van huiselijk geweld of kindermishandeling’

#wijzermetdemeldcode

Onzekerheid over signalen is het meest genoemde dilemma bij het werken met de meldcode. Dat blijkt uit een enquête onder professionals uit allerlei sectoren, uitgevoerd door Augeo Foundation. Waar lopen professionals nog meer tegenaan? Welke belemmeringen ervaren ze? Bekijk hier de uitkomsten, een aantal voorbeeldcasussen én wat jij als professional hiervan kan leren.

Onzekerheid over signalen huiselijk geweld of kindermishandeling

Twijfel je zelf ook weleens? Je bent niet de enige. Driekwart van de professionals maakt weleens een situatie mee waarin zij één of meer dilemma’s ervaren bij het toepassen van de meldcode.

De volgende dilemma’s zijn het vaakst genoemd:

  1. Onzekerheid over signalen
  2. Bang voor onterecht beschuldigen van betrokkenen
  3. Niet duidelijk welke partij verantwoordelijk is en blijft na het doen van een melding
  4. Onduidelijkheid bij het wegen van geweld
  5. Moeite om zorgen te bespreken met betrokken

Wat valt op?

Uit de enquête blijkt dat bij alle beroepsgroepen twijfels spelen over of het zinvol is om de meldcode in te zetten. Bij de signalerende professionals zijn deze twijfels meer gericht op de angst dat het kind uit beeld verdwijnt bij het volgen van de meldcode, terwijl bij hulpverlenende professionals de twijfels te maken hebben met het feit dat er al een behandelrelatie is. Zij zijn bang dat het vertrouwen binnen de behandelrelatie beschadigd raakt, terwijl een melding niet in alle gevallen (meteen) leidt tot passende hulp.

Hoe verder?

Augeo Foundation benut de uitkomsten bij de (door)ontwikkeling van de online cursussen en de andere uitingen waarmee we professionals ondersteunen. Dat start met ‘Wijzer met de meldcode’. Deze campagne belicht 12 vraagtukken met veel handige tips en aanbevelingen die zijn gebaseerd op ervaringen van professionals uit diverse sectoren. Heb jij je al aangemeld?