Veilig met de Meldcode

Vandaag verschijnt het onderwijs-magazine Veilig. Het gaat over de Meldcode in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo.

Ieder kind moet veilig en in liefde kunnen opgroeien. Daarover gaat het gratis magazine Veilig dat vandaag verschijnt. Aanleiding is de verbeterde Meldcode die leerkrachten helpt om sneller en beter te reageren als er thuis iets misgaat met een kind.

Voorbeelden en tips

In het magazine staan verhalen van kinderen met een enorme veerkracht, maar ook – helaas – hoe het mis kan gaan. En voorbeelden hoe je als leerkracht het verschil kunt maken en tips voor praten met leerlingen en ouders.

Samenwerking

Het magazine is gemaakt door Augeo Foundation, de NVS-NVL (vereniging voor alle begeleiders in het vo en mbo) en het Nederlands Jeugdinstituut. Veel organisaties in het onderwijs hebben meegewerkt.

Lees het magazine: Veilig

De meldcode in het onderwijs

Wat is er veranderd? Het is duidelijker wanneer professionals in het onderwijs vermoedens van mishandeling moeten melden.

Lees verder

Hoe vaak komt kindermishandeling voor?

Je hoort het vaak: in iedere klas zit gemiddeld één kind dat te maken heeft gehad met een vorm van kindermishandeling. Lees verder

Wat doe jij eigenlijk?

Hoe werkt de meldcode in de praktijk? Vijf verhalen uit het onderwijs. Lees verder