Verbeterde meldcode is nu van kracht!

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds 1 januari van kracht. Pas jij hem al toe?

Professionals die met kinderen en ouders werken gebruiken de meldcode als ze een vermoeden hebben van kindermishandeling. Daarbij wordt een stappenplan met vijf stappen gevolgd. Daar is een afwegingskader aan toegevoegd. Hoe ziet het stappenplan er nu uit? 

Acuut en structureel

De belangrijkste verbetering in de meldcode is dat je vermoedens van acute of structurele onveiligheid altijd meldt bij Veilig Thuis. De afwegingen wanneer je precies moet melden en of je daarnaast ook zelf hulp kunt bieden of organiseren zijn zorgvuldig beschreven. 

Animatie 

Augeo heeft een animatie gemaakt waarin de wijziging van de meldcode stap voor stap wordt uitgelegd. Het laatste nummer van Augeo Magazine gaat dieper in op het gebruik van de meldcode. Verder zijn de online-cursussen vernieuwd en zijn voor oud-cursisten gratis opfrismodules ontwikkeld.

stappenplan

anderen lazen ook

Meldcode, wat is het

Wat is de meldcode?

Wat is het basismodel? Meldrecht of meldplicht? Bekijk de animatie 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' Lees meer

Steun van een volwassene

E-learning: implementeren van een Meldcode

De online cursus voor managers en leidinggevenden die een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gaan implementeren in hun organisatie. Ontwikkeld in samenwerking met Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Doe de cursus

Kindcheck

Meer weten over de kindcheck

Lees verder