1. Actueel
  2. Vermoeden van huiselijk geweld in de huisartsenpraktijk

Vermoeden van huiselijk geweld in de huisartsenpraktijk

Of je nu doktersassistent bent, triagist, huisarts, praktijkondersteuner, physician assistant of nog anders, patiënten komen met allerlei klachten, zorgen en problemen bij je. Soms kun je het vermoeden krijgen dat een kind of een volwassene thuis niet veilig is. Waar kun je ─ vanuit jouw rol in de huisartsenzorg ─ op letten en wat kun je doen? Weet jij wat er veranderd is in de KNMG-meldcode? En hoe werk je samen met anderen?

Professionals in de huisartsenzorg zitten als geen ander dicht op gezinnen en hun problemen. Toch ervaren ook zij – net als veel andere professionals – soms dilemma’s bij het werken met de meldcode. Denk aan twijfels bij signaleren (‘zie ik het wel goed’), bij beroepsgeheim (‘mag ik dit wel delen met anderen?’) en de tijd die het vraagt(‘er zitten nog meer mensen in de wachtkamer’).

Luistertip: Taboe en onwetendheid in de huisartsenzorg over huiselijk geweld

In deze nieuwe podcast hoor je POH en POH-ggz Saskia Sielias en inhoudsdeskundige Roely Drijfhout (Augeo Foundation) over huiselijk geweld in de huisartsenzorg. Onder leiding van Anika Corpeleijn, directeur van de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO) gaan zij hierover met elkaar in gesprek. Ze geven vele voorbeelden en handige tips voor iedereen in de huisartsenpraktijk.

KNMG-meldcode aangepast

Eind vorig jaar is de KNMG-meldcode aangepast. De belangrijkste wijzigingen zitten hem in de informatieverstrekking aan Veilig Thuis, gezinsvoogd, Raad voor de Kinderbescherming en aan justitie en politie (met hiervoor 2 nieuwe stappenplannen). En ook is stap 2 aangepast; het anoniem advies vragen aan een of meerdere collega’s is verplicht gesteld. Dit gold al voor het anoniem advies vragen aan Veilig Thuis.

Leren over de (aangepaste) KNMG-Meldcode?

Voor professionals in de huisartsenzorg hebben we verschillende online cursussen op maat. Onder andere de (aangepaste) cursus Werken met een meldcode. Maar wist je dat we nog veel meer cursussen hebben waarmee je iedereen in de praktijk makkelijk en goed kan scholen? Denk aan een Kindcheck-cursus, Gespreksoefeningen voor de zorg, Langetermijngevolgen, FMEK: Letsel bij een vermoeden van kindermishandeling, Stress-sensitief communiceren en GGZ: Werken met een meldcode.

Lezen: Augeo Magazine – Special huisartsenzorg: Kindermishandeling: zó signaleer je en werk je samen

Om signalen te interpreteren en actie te ondernemen, is samenwerking broodnodig. Niet alleen binnen, maar ook buiten de huisartsenpraktijk, met wijkteam, school, Veilig Thuis, JGZ en anderen. Dit magazine biedt inspiratie en inzichten.