Vijftien kinderen per dag benaderen De Kindertelefoon over huiselijk geweld

De meeste kinderen bellen of chatten over hun eigen situatie thuis. Het woord ‘mishandeling’ of ‘misbruik’ noemen ze niet altijd, ze beschrijven eerder hoe het eraan toegaat thuis. Verschillende vormen komen vaak samen voor.

De Kindertelefoon onderzocht dit jaar 3.200 geanonimiseerde chats en 255 forumtopics over het onderwerp kindermishandeling. Er zijn meer gesprekken over de onderwerpen (getuige van) huiselijk geweld, incest en verwaarlozing gevoerd in april, mei en juni 2020, vergeleken met dezelfde maanden in 2018 en 2019. Meisjes binnen de leeftijdsgroep 13-15 bellen of chatten het meest.  

Van schelden tot incest

In ruim de helft van de forumtopics kwam geestelijk geweld voor, zoals schelden, bedreigen en negeren. In 71% van de chats over (getuige van) huiselijk geweld hebben kinderen het over ‘geslagen worden’, of ‘het krijgen van een tik of een klap’. Termen voor seksueel misbruik kwamen niet vaak voor in forumtopics (7%), maar wel meer op de chat (36% bij chats over incest). In de topics en chats waarin dit niet letterlijk werd genoemd deden kinderen wel uitspraken als: ‘raakt mij aan’ en ‘doet dingen die ik niet wil’ of beschreven zij handelingen die plaatsvonden tijdens het misbruik. Ook het woord ‘verwaarlozing’ gebruiken ze nauwelijks. In plaats daarvan vertellen kinderen dat zij thuis voor zichzelf, het eten en het huishouden moeten zorgen, dat zij vaak alleen thuis zijn of geen aandacht krijgen van hun ouder

Niet serieus genomen

Veel kinderen durven niemand te vertellen over hun zorgelijke thuissituatie. Binnen een steekproef van 80 chats bleek dat 40% nog niemand in vertrouwen had genomen over de thuissituatie, 43% had dit al wel gedaan (bijv. bij een vriend, mentor of familielid) en van 17% was dit onbekend. Van de kinderen die wel iemand in vertrouwen had genomen voelde 35% zich niet gehoord of serieus genomen.

Veel kinderen vertellen over hun verdriet en schaamte. Maar ook over de angst die zij thuis voelen of de angst dat broers of zussen iets overkomt, de angst om hulp te zoeken of ze vinden het eng wat er gaat gebeuren als ze wel iemand in vertrouwen nemen (niet geloofd worden, uit huis geplaatst worden of bang zijn dat het geweld verergert). 
Meer over het onderzoek, ook over de gevolgen voor de kinderen, is te lezen in deze factsheet.

Een luisterend oor

Het is cruciaal dat kinderen hun verhaal bij iemand kwijt kunnen. De vrijwilligers van De Kindertelefoon verwijzen regelmatig door, zeker wanneer er niemand in de omgeving van het kind is om mee te praten. Er wordt alleen doorverwezen als een kind dit zelf wil, want kinderen hebben bij De Kindertelefoon zelf de regie.

Lees ook

Handle with Care

'Kim voelt zich veilig bij mij'

Lees over Handle with Care

Extra aandacht op school na geweld

Lees meer

Huiselijk geweld

Elk jaar worden tussen de 200.000 en 230.000 mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld. Lees meer