Waarom is lesgeven over huiselijk geweld belangrijk?

Hoe doe je dat: lesgeven over huiselijk geweld? En waarom is dit zo belangrijk? Met deze vragen werd op 8 februari de masterclass ‘Lesgeven over huiselijk geweld’ onder 26 docenten afgetrapt. 

masterclass

‘Veel professionals die met kinderen, volwassenen of ouderen werken, komen in hun beroep vroeg of laat mensen tegen die thuis verwaarloosd of mishandeld worden.’ vertelt Lidy Boone van Augeo. ‘Dat geldt ook voor studenten. Zij hebben in hun toekomstig beroep de verantwoordelijkheid om dit te signaleren en actie te ondernemen.’ 

Samen met deze docenten ging Augeo in op hoe je dit thema kunt vormgeven in de les. Vragen die aan bod kwamen waren: Wat is het belang van de wijziging van de wet meldcode? En wat heeft het online leerpakket ‘Leren Signaleren’ te bieden? 

hoe ga je om met een emotionele student in de klas?

Na de pauze nam Anoushka Boet van Movisie de rest van de middag voor haar rekening. Met haar workshop zette ze docenten zelf aan de slag. In tweetallen bespraken docenten hoe je het thema kindermishandeling en huiselijk geweld introduceert in de klas. De belangrijkste antwoorden die naar voren kwamen waren: 

  • Creëer een veilige sfeer in de klas
  • Maak afspraken met jouw klas
  • Maak een koppeling naar de beroepspraktijk van de student
  • En een inkoppertje maar belangrijk: bereid de les goed voor

Daarna werd in kleine groepen een casus besproken uit eigen ervaring of bedacht. Zoals: hoe ga je om met een student die emotioneel wordt in de klas? Aan het eind van de ronde bespraken de groepen elkaars casussen en gaven antwoorden. Daaruit bleek wel dat iedereen zijn eigen manier heeft om ermee om te gaan in de klas. Op nummer 1 staat: ‘Stel de veiligheid van ‘de persoon in kwestie’ voorop en maak het bespreekbaar in de klas. Anoushka Boet:

‘Denk goed na of je studenten de mogelijkheid geeft om de lessen niet te volgen als zij het heftig vinden. Juist omdat zij in deze lessen om kunnen leren gaan met hun emoties en dit later ook in hun beroepspraktijk moeten kunnen.’   

Tijdens de afsluiting kijkt de groep terug op een waardevolle middag met veel nieuwe informatie en tips.  

Wil je meer informatie over onze online lespakketten ‘Leren Signaleren’ voor docenten in beroepsonderwijs? Neem dan contact met ons op.