Waarom wordt de meldcode aangepast?

De eerste stap is gezet: de beroepsgroepen hebben een afwegingskader gemaakt. Nu kunnen de organisaties ermee aan de slag. Maar waarom moet de meldcode eigenlijk worden aangepast?

Waarom een meldcode verbeteren die amper drie jaar oud is? De aanpassing van de Wet Meldcode is, in combinatie met een uitbreiding van taken van Veilig Thuis, een politieke keuze. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat huiselijk geweld veel vaker voorkomt dan we dachten, nog ernstigere gezondheidsschade veroorzaakt dan we al wisten en dat hulpverlening tot minder gezinsveiligheid leidt dan we hoopten. 

BETERE SAMENWERKING

Een mogelijke ‘knop’ waaraan de politiek dan kan ‘draaien’ is de Wet Meldcode. En ook aan het takenpakket van Veilig Thuis. De politieke hoop achter de huidige aanpassingen van de Wet Meldcode is dat professionals en Veilig Thuis vaker, beter en minder vrijblijvend met elkaar gaan samenwerken. Vooral als huiselijk geweld acuut bedreigende vormen aanneemt of alsmaar voortduurt. Zodat dit soort gezinsgeweld beter in beeld komt en vaker wordt gestopt. 

UITDAGING

Of die doelen worden behaald, is afhankelijk van nog veel meer dan alleen de Wet Meldcode. En afhankelijk van veel meer partijen dan alleen de politiek: aan beroepsorganisaties, professionals en Veilig Thuis is nu de uitdaging om met vernieuwde wettelijke kaders en taken, samen meer veiligheid voor kinderen, partners en ouderen te realiseren. (lees meer over de meldcode onderaan deze pagina)

verandering meldcode

anderen lazen ook

verandering meldcode houdt kwetsbare kinderen in beeld

Lees hoe

Meldcode, wat is het

Wat is de meldcode?

Wat is het basismodel? Meldrecht of meldplicht? Bekijk de animatie 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' Lees meer

Meldcode scholing

online leren werken met een meldcode

Ontdek onze scholing