Waarom zijn sommige kinderen niet blij met hun leven?

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste ter wereld. Maar er zijn ook kinderen die hun leven een onvoldoende geven. Welke kinderen zijn dit en wat moet er gebeuren?

Zeven procent van de kinderen die meededen aan het onderzoek van de Kinderombudsman gaven hun leven een onvoldoende. Dat is te lezen in het rapport Onvoldoende gezien. Deze kinderen zijn gemiddeld ouder dan de kinderen met een voldoende en komen vaker uit een gezin waarvan de biologische ouders niet meer samen zijn. Ook hebben ze vaker problemen thuis zoals armoede, ruzie, geweld, vechtscheidingen of krijgen ze jeugdhulp. Deze kinderen worden vaak gepest en kampen met psychische problemen. Ook zeggen de kinderen vaak dat ze zich niet gezien of gehoord voelen; niet thuis, niet op school en soms ook niet door vrienden.

Wat moet er gebeuren?

De kinderen vertelden zelf wat zij nodig hebben om hun leven te verbeteren. Het is belangrijk dat volwassenen hiernaar luisteren, zegt de Kinderombudsman.

✔ Hulpverleners en scholen moeten eerder checken bij kinderen of het wel goed met ze gaat en wat ze nodig hebben. Hulp en steun moet dus snel op gang komen.

✔ We moeten leerkrachten, familie, buren en andere mensen om een kind heen, vragen meer tijd te maken om echt te luisteren naar wat kinderen nodig hebben. Een sociaal netwerk en een steunfiguur is belangrijk om je beter te voelen.

✔ Gemeenten moeten ervoor zorgen dat goede hulp snel beschikbaar is.

Handle with Care

Een goed voorbeeld van snelle steun voor kinderen op scholen is Handle with Care. Hierbij krijgen kinderen die slachtoffer zijn van ernstig huiselijk geweld, al de eerstvolgende schooldag, steun op hun school. Dankzij de unieke samenwerking tussen gemeenten, politie, Veilig Thuis en scholen is dit al een succes in vele gemeenten. Door Handle with Care worden kwetsbare kinderen gezien en gehoord en kan de leerkracht de rol als steunfiguur vervullen.

Lees ook:

Wat is Handle with Care

Wat is Handle with Care

Hoe is de samenwerking bij Handle with Care georganiseerd en hoe werkt het? Lees meer

Handle with Care in jouw gemeente

Handle with Care opstarten

Wat kun je doen om Handle with Care in jouw gemeente te beginnen? Lees meer

Handle with Care op school

Steun bieden in de klas

Op mijn school heb ik een Handle with Care signaal ontvangen, wat kan ik doen? Lees meer