'Zo willen we het taboe doorbreken'

Opgegroeid tussen verschillende culturen heb ik geleerd hoe verschillend er in gezinnen met elkaar wordt omgegaan en wat voor rijkdom het oplevert om te verbinden met mensen. Toch brengt dat niet altijd even leuke taferelen met zich mee. In mijn omgeving zag en zie ik nog steeds veel kinderen en jongeren voor wie het niet vanzelfsprekend is om veilig op te groeien.

Gevolgen huiselijk geweld ernstiger dan gedacht
Het besef dat geweld - in welke vorm dan ook - dagelijks onderdeel is van het leven van veel kinderen en jongeren in Nederland, doet mij pijn. Daarom ben ik lid geworden van de Augeo Jongerentaskforce.

De Jongerentaskforce is een groep enthousiaste jongeren die de stem van jongeren in de aanpak van kindermishandeling willen vertegenwoordigen. Ook dit jaar gaan wij ons best doen om die stem overal te laten horen. Waarom dat zo belangrijk is? Bijna de helft van de kinderen uit groep 7 en 8 heeft één of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt. Mishandeling, verwaarlozing, misbruik, scheidende ouders etc. Er heerst een taboe over dit onderwerp en mensen doen te weinig.

En dat terwijl iedereen op zijn eigen manier een steentje kan bijdragen aan een veiliger leven voor kwetsbare kinderen en jongeren. De Jongerentaskforce denkt dit jaar mee met campagnes, app-ontwikkeling en e-learning over kindermishandeling. We gaan in gesprek met professionals en politici over het recht op goede (na)zorg van kinderen in een onveilige thuissituatie.  
Op verschillende symposia en congressen laten we met met onze eigen ervaringsverhalen zien hoe belangrijk het is om kindermishandeling bespreekbaar te maken.

Zo willen we het taboe over dit onderwerp doorbreken. We willen dat professionals die met kinderen werken zich bewuster zijn van hun verantwoordelijkheid. We willen dat de politiek beseft dat je pas goed beleid kunt maken óver deze doelgroep als je mét deze doelgroep in gesprek gaat. En er naar handelt! Daarom is een van onze doelen ook dat professionals en hulpverleners, politici en andere belangrijke organisaties mét kinderen en jongeren praten in plaats van óver hen. Wij moeten gehoord, gezien en serieus genomen worden.

Een paar jaar geleden zei ik dat mijn ultieme doel was dat er geen kinderen meer worden mishandeld. Nu begrijp ik dat dat niet mogelijk is zolang mensen niet over dit onderwerp durven te praten, of dit niet belangrijk genoeg vinden. Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt, kunnen we steeds meer kinderen helpen aan een veilig thuis. Daar is toch iedereen gebaat bij?

Wat ga JIJ straks doen om een kind zich gehoord, gezien en gesteund te laten voelen?

Naima Dhawtal,
22 jaar en inmiddels ruim zes jaar met hart en ziel lid van de Augeo Jongerentaskforce.
Jongerentaskforce

Jongerentaskforce

'Onze ervaring doet wat met je.' Bekijk wat we doen

De Jongerentaskforce zoekt jou!

Wil je jouw ervaring delen met (toelomstige) professionals of jouw stem als jongere laten horen in de aanpak kindermishandeling? Meld je aan bij de Jongerentaskforce.

Lees verder

Jongerentaskforce Ervaringen delen

Ervaringen delen

Workshops of een gastles. De jongeren delen graag hun ervaringen met uw organisatie en mensen. Lees meer