1. Algemeen: Langetermijngevolgen van kindermishandeling

Algemeen: Langetermijngevolgen van kindermishandeling

Ontwikkeld voor:
Tijd: 1 uur
Kosten: € 15,- (excl. 21% BTW)
€ 18,15 (incl. 21% BTW)
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

De cursus Langetermijngevolgen van kindermishandeling gaat over het verband tussen kindermishandeling en gezondheidsklachten op volwassen leeftijd. Rode draad in de cursus is het baanbrekende onderzoek van dr. Vincent Felitti (the Ace study).

Drie Nederlandse deskundigen reageren in de cursus op de resultaten van deze studie:

  • Drs. Margreet Visser, psychotherapeut en coördinator Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem, gaat in op de effecten van kindermishandeling op de ontwikkeling van kinderen.
  • Dr. Marcel Mannens, hoofd Diagnostiek laboratorium Academisch Medisch Centrum Amsterdam, vertelt over de invloed van kindermishandeling op het functioneren van genen.
  • Dr. Onno van der Hart, psychotraumatoloog Sinaï centrum voor Geestelijke Gezondheid Amstelveen, legt uit op welke manier de gevolgen van kindermishandeling tot uiting kunnen komen op volwassen leeftijd en hoe je negatieve jeugdervaringen bespreekbaar kunt maken met volwassen cliënten.

Wat leer je in de cursus?

  • Je leert dat kindermishandeling tot diverse ziektes kan leiden. Rechtstreeks door de mishandeling, of door risicovolle gedragingen als gevolg van de mishandeling.
  • Je wordt je ervan bewust dat problemen die zich voordoen door nare jeugdervaringen ook een ‘oplossing’ kunnen bieden voor nare jeugdervaringen.

Interview met Felitti

Toets: nee

Tijd: E-college: 0,5 uur / Module: 0,5 uur