Een aantal professionals bij de publieke gezondheidszorg (GGD) heeft regelmatig te maken met kinderen en ouders. Soms kun je het vermoeden krijgen dat een kind of volwassene thuis niet veilig is. Wat kun jij, of je team, dan doen om het geweld te stoppen en te zorgen voor een duurzame oplossing? Augeo Foundation heeft diverse cursussen, onder ander over de Meldcode, maar ook bijvoorbeeld over lichamelijk letsel bij een vermoeden van kindermishandeling. Kijk hoe jij, of je team, de kennis kan bevorderen en zo het verschil kan maken voor een kind.

Hoe helpt Augeo professionals binnen de GGD?

Hoe meer kennis je hebt over kindermishandeling en huiselijk geweld hoe beter je signalen herkent en weet wat je kan doen voor een kind. Een goede basis is de cursus ‘Werken met de meldcode’. Daarnaast is er verdieping bijvoorbeeld over de langetermijngevolgen van kindermishandeling. Ook organiseert Augeo allerlei initiatieven, zoals een interactieve community en organiseren we webinars over relevante thema’s.

Drie nieuwe cursussen over lichamelijk letsel

In opdracht van GGD GHOR zijn er drie nieuwe geaccrediteerde online cursussen ontwikkeld over lichamelijk letsel bij een vermoeden van kindermishandeling. De cursussen zijn ontwikkeld door Augeo Foundation in het kader van het programma Forensisch Medische Expertise voor Kinderen (FMEK). Ze zijn gericht op forensisch geneeskundig professionals. Maar ook voor vertrouwens-, jeugd- of huisartsen en professionals die werken in een ziekenhuis zijn de cursussen relevant.

Veelgestelde vragen