Jij als huisarts speelt een belangrijke rol in het leven van veel mensen. Patiënten komen bij je langs met lichamelijke klachten, maar ook met andere zorgen en problemen. Soms worden problemen niet uitgesproken, maar zijn ze er wel. Het is dus van groot belang dat jij dit signaleert, hier alert op reageert en eventueel actie onderneemt. Om je daarbij te ondersteunen heeft Augeo samen met het NHG, de LHV, InEen en het ministerie van VWS een aantal praktische tools ontwikkeld. Deze vind je hieronder terug.
Huwelijksdwang

Kindcheck alert

De kindcheck-alert werkt als geheugensteun. Als er vanuit het patiëntendossier zorgelijke signalen over de ouders of verzorgenden komen, zoals huiselijk geweld, een suïcidepoging of alcohol- of drugsmisbruik, dan helpt de alert aan eventuele kinderen te denken en door te vragen of deze veilig zijn. Bekijk de Alert bij het NHG

Kindcheck huwelijksdwang

LESA Kindermishandeling

Het NHG heeft de samenwerkingsafspraken in de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraken Kindermishandeling geactualiseerd. Het doel van de LESA Kindermishandeling is dat kinderen en hun ouders op het juiste moment de juiste hulp krijgen, zodat kindermishandeling tijdig wordt gesignaleerd en gestopt. Bekijk de LESA bij het NHG

Special Huisartsenzorg Augeo Magazine

Kindermishandeling: zo signaleer je en werk je samen

Vermoed je als huisarts, praktijkondersteuner, triagist of
assistent dat het in een gezin niet goed gaat? Dan is samenwerking nodig om signalen te interpreteren en actie te ondernemen. Dit magazine biedt inspiratie en inzichten. Lees het magazine