We weten steeds beter wat werkt in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat er nodig is om te zorgen dat het weer veilig wordt en blijft voor alle gezinsleden. Als je kindermishandeling effectief wilt aanpakken, is een goede samenwerking noodzakelijk. Effectief werken aan veiligheid doe je samen vanuit een gedeelde visie.

Effectief (samen)werken aan veiligheid

Ouders en kinderen hebben recht op de juiste hulp en steun, die blijft zolang het nodig is. Uit het onderzoek Kwestie van lange adem blijkt dat in meer dan de helft van de gezinnen die gemeld zijn bij Vellig Thuis het geweld niet stopt. Ouders en kinderen kregen vaak niet de hulp die ze nodig hadden. 

Alle gezinsleden betrekken

Voorwaarde voor het effectief werken aan veiligheid is dat met alle gezinsleden wordt gesproken, ook de kinderen. En hen vervolgens ook betrekken bij de vervolgstappen. Zorg dat samen met alle gezinsleden en andere betrokkenen afspraken gemaakt worden over wat er nodig is om te zorgen voor veiligheid en herstel. Maak een gezamenlijk plan waarin samen met het gezin beschreven wordt wat de afspraken zijn en werk met alle betrokkenen samen volgens dit plan.

Samenwerken met andere professionals

Ouders en kinderen in gezinnen waar geweld of verwaarlozing speelt, hebben vaak te maken met een combinatie van problemen. Denk aan armoede, psychische problemen, opvoedstress, verslaving, verstandelijke beperking of trauma. Gezinnen hebben dan ook vaak met veel hulpverleners te maken. Om te zorgen dat het veilig wordt hebben deze professionals elkaar nodig. Goede samenwerking is dan essentieel.

Blijf samenwerken vanuit één plan zodat voor iedereen, en vooral voor het gezin, duidelijk is wat de afspraken zijn. Met een duidelijke regie en een blijvende focus op veiligheid en herstel.

Hulp bieden op basis van een heldere analyse

Om te zorgen dat het geweld stopt, is het belangrijk dat de problemen van alle gezinsleden goed in kaart worden gebracht, vanuit een multidisciplinair oogpunt. Denk aan de aard en de omvang van het geweld en de onveiligheid en aan de onderliggende factoren die zorgen dat het geweld in stand blijft. Ook moet helder zijn wat de gevolgen zijn van de onveiligheid voor alle gezinsleden en hun onderlinge relaties. Om dit in kaart te brengen is het gebruik van gevalideerde meetinstrumenten en gedragsvragenlijsten nodig. Op grond van al deze informatie kan er een duidelijk veiligheids- en herstelplan gemaakt worden samen met alle gezinsleden.

Steun organiseren vanuit het netwerk (school, buurt, familie)

Om te zorgen dat het weer veilig wordt thuis en het weer goed gaat met alle gezinsleden is naast gerichte hulp ook de steun en hulp van het eigen netwerk onontbeerlijk. Juist de langdurige relaties met mensen om ouders en kinderen heen zorgen voor veiligheid en herstel. Ook de school en de kinderopvang spelen daarin een belangrijke rol voor kinderen.

Ervaringen

Veelgestelde vragen

 

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt, of heb je nog een vraag? Laat het hier weten, dan nemen we contact met je op.