In Nederland zijn ieder jaar naar schatting 90.000 tot 127.000 kinderen thuis niet veilig. Zij krijgen weinig aandacht en liefde, worden geslagen, misbruikt of zijn getuige van geweld. Je doet vrijwilligerswerk met kinderen. Als vrijwilliger kun je het vermoeden hebben dat er iets aan de hand is. Wat doe je dan?

Maken vrijwilligers zich wel eens zorgen over kinderen waar ze mee werken? Het antwoord op deze vraag is duidelijk. Meer dan de helft van de vrijwilligers herkent dit probleem. En vinden ze dat ze iets moeten doen als er iets ‘niet pluis’ is? Daarop is de reactie nog duidelijker: bijna alle vrijwilligers vinden dat er dan een taak voor hen is weggelegd. Uit een behoeftepeiling onder ruim 500 vrijwilligers blijkt dat meer dan 70% zich wel eens zorgen maakt over een kind, maar niet altijd weet wat te doen. Ze zien het als hun taak om actie te ondernemen bij een ‘niet pluis’ gevoel, maar geven ook aan dat lastig te vinden. 80% van de vrijwilligers heeft aangegeven hier graag meer over te willen leren. 

En dan komen de vragen:

- Wat moet ik doen?
- Heb ik het wel bij het juiste eind?
- Beschuldig ik iemand niet ten onrechte?
- Bij wie kan ik terecht?
- Wat kan ik als vrijwilliger voor het kind betekenen?

Allemaal vragen die laten zien dat dit zeker geen gemakkelijk onderwerp is. Toch kun je als vrijwilliger veel doen. Natuurlijk kun je het probleem niet oplossen. Maar wel een eerste stap daarin zetten. En je kunt het kind steunen.

Wat is kindermishandeling?

De meeste ouders of verzorgers mishandelen hun kind niet met opzet. Vaak kunnen zij de zorg voor hun kind door eigen problemen niet (meer) aan. Of ze weten niet goed wat hun kind nodig heeft. Kindermishandeling vindt meestal thuis plaats. We noemen dat huiselijk geweld. Kinderen kunnen ook op andere plekken mishandeld of misbruikt worden, bijvoorbeeld in het kinderdagverblijf, op school of op de sportclub.

Het kan natuurlijk om lichamelijke mishandeling gaan, maar ook om emotionele mishandeling: een volwassene die een kind vaak uitscheldt of met opzet bang maakt. Maar het kan ook om verwaarlozing gaan: een kind dat te weinig positieve aandacht krijgt of lichamelijk niet goed verzorgd wordt.

Als vrijwilliger zie je lang niet altijd dat er iets aan de hand is.

Vaak is het ook moeilijk vast te stellen: het gaat zeker niet altijd om ‘blauwe plekken’. Een kind kan ook opvallend stil zijn of zich terugtrekken. En gelukkig is er in de meeste gevallen niks aan de hand. Maar als er iets niet klopt, kun jij als vrijwilliger veel betekenen.

Initiatieven voor vrijwilligers

Vrijwilligers 1

Vrijwilligers 2

Vrijwilligers 3

Meer lezen en leren voor vrijwilligers

Wat vinden vrijwilligers van onze scholing?

Veelgestelde vragen

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt, of heb je nog een vraag? Laat het hier weten, dan nemen we contact met je op.