1. Docenten mbo en hbo: Lesgeven over geweld in afhankelijkheidsrelaties

Docenten mbo en hbo: Lesgeven over geweld in afhankelijkheidsrelaties

Ontwikkeld voor: Dit scholingsonderdeel is ontwikkeld voor docenten in het beroepsonderwijs, en maakt onderdeel uit van het leerprogramma ‘Leren signaleren’
Tijd: 1 - 1.5 uur
Kosten: € 20,- (excl. 21% BTW)
€ 24,20 (incl. 21% BTW)
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

Studenten kunnen in hun toekomstig beroep mensen tegenkomen die slachtoffer of pleger zijn van huiselijk geweld. Het is daarom belangrijk dat ze al tijdens hun studie leren hoe ze kunnen handelen bij signalen. Deze e-learning geeft docenten handvatten voor het lesgeven over dit thema. 

WAT KOMT AAN DE ORDE?

  • Eigen voorbereiding op de lessen over huiselijk geweld
  • Creëren van een veilige sfeer
  • Omgaan met emotionele reacties in de groep
  • Toerusten van studenten om huiselijk geweld te signaleren en te bespreken
  • Eigen ervaringen met huiselijk geweld: van studenten, maar de docent zelf 
  • Docenten vertellen over hun ervaringen met het lesgeven over huiselijk geweld

N.B. deze e-learning gaat  niet in op de begrippen kindermishandeling en huiselijk geweld of over wat de wet Meldcode inhoudt. Voorkennis hierover is een vereiste, zie hiervoor de e-learning Werken met een meldcode. 

Na afronding van de e-learning kunnen docenten een 'Bewijs van deelname' downloaden. 

IN OPDRACHT VAN

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

 

 

 

Tijd: 1 - 1.5 uur