1. Docenten mbo en hbo: Werken met een meldcode

Docenten mbo en hbo: Werken met een meldcode

Ontwikkeld voor: Dit scholingsonderdeel is ontwikkeld voor docenten in het beroepsonderwijs, en maakt onderdeel uit van het leerprogramma ‘Leren signaleren’.
Tijd: 1.5 uur
Kosten: € 25,- (excl. 21% BTW)
€ 30,25 (incl. 21% BTW)
Accreditatie: Ja, klik hier

Omschrijving scholingsonderdeel

Docenten in het mbo, hbo of wo maken zich soms zorgen over de veiligheid of het welzijn van hun studenten. De wet Meldcode geeft hen dan handvatten. Deze e-learning leert docenten hoe ze volgens deze wet kunnen handelen.

Wat komt aan de orde?

  • Inhoud wet Meldcode/ Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Ontstaan en gevolgen van huiselijk geweld
  • Vormen van huiselijk geweld
  • Signalen
  • Handelingsmogelijkheden van een docent

Opfrismomenten

Deze e-learning wordt opgevolgd door 2 opfrismomenten van 15 minuten, met daarin extra informatie of verdieping. Deze worden automatisch toegestuurd.

In opdracht van

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Tijd: 1,5 uur

Accreditatie

  • Lerarenportfolio: 2 – code: GxSvIM1pO9