1. hbo fysiotherapie: Leren Signaleren

hbo fysiotherapie: Leren Signaleren

Ontwikkeld voor: Dit scholingsonderdeel is ontwikkeld voor studenten in het beroepsonderwijs, en maakt onderdeel uit van het leerprogramma ‘Leren signaleren’. In de cursus ‘Leren signaleren’ leren studenten welke signalen kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld en hoe zij moeten handelen volgens de Wet meldcode.
Tijd: 2.5 uur
Kosten: € 7,50 (excl. 21% BTW)
€ 9,08 (incl. 21% BTW)
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

Fysiotherapeuten werken met veel verschillende mensen. Soms horen of zien zij dingen bij patiënten die hen bezorgd maken over hun veiligheid of welzijn. In deze cursus leren studenten wat ze dan kunnen doen.

Wat komt aan de orde?

  • Wat is huiselijk geweld?
  • Vormen van huiselijk geweld: kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling, waaronder ontspoorde (mantel)zorg
  • Oorzaken en gevolgen
  • Signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld: gedragssignalen, lichamelijke signalen en signalen van onvoldoende verzorging en bescherming
  • Taken en verantwoordelijkheden van de fysiotherapeut volgens de wet Meldcode en KNGF-meldcode
  • Oefenen met onder andere dossiervoering en het bespreken van signalen

Na afronding van de e-learning maken studenten een toets, waarna ze een 'Bewijs van deelname' ontvangen. 

In opdracht van

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Ontwikkeld in samenwerking met

Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, Hogeschool van Amsterdam

Tijd: 2,5 uur