1. mbo kraamzorg: Leren signaleren

mbo kraamzorg: Leren signaleren

Ontwikkeld voor: Dit scholingsonderdeel is ontwikkeld voor studenten in het beroepsonderwijs, en maakt onderdeel uit van het leerprogramma ‘Leren signaleren’. In de cursus ‘Leren signaleren’ leren studenten welke signalen kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld en hoe zij moeten handelen volgens de Wet meldcode.
Tijd: 2.5 uur
Kosten: € 7,50 (excl. 21% BTW)
€ 9,08 (incl. 21% BTW)
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

Kraamverzorgenden komen bij verschillende gezinnen thuis. Soms maken zij zich zorgen over de veiligheid of het welzijn van de baby, andere kinderen of één van de ouders. In deze e-learning leren studenten wat ze dan kunnen doen.

Wat komt aan de orde?

  • Wat is huiselijk geweld?
  • Vormen van huiselijk geweld
  • Signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Taken en verantwoordelijkheden van de kraamverzorgende volgens de wet Meldcode
  • Twee kraamverzorgenden vertellen welke signalen zij in hun werk zijn tegengekomen en wat ze daarmee hebben gedaan. Ook vertelt een kinderarts over specifieke signalen bij een baby en jonge kinderen.

Na afronding van de e-learning maken studenten een toets, waarna ze een 'Bewijs van deelname' ontvangen. 

Ontwikkeld in samenwerking met

Albeda College, ROC Landstede, ROC Nijmegen

In opdracht van

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Tijd: 2.5 uur