1. mbo maatschappelijke zorg, sociaal werk en verzorgende ig (vvt, ghz, ggz): Leren signaleren

mbo maatschappelijke zorg, sociaal werk en verzorgende ig (vvt, ghz, ggz): Leren signaleren

Ontwikkeld voor: Dit scholingsonderdeel is ontwikkeld voor studenten in het beroepsonderwijs, en maakt onderdeel uit van het leerprogramma ‘Leren signaleren’. In de cursus ‘Leren signaleren’ leren studenten welke signalen kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld en hoe zij moeten handelen volgens de Wet meldcode.
Tijd: 2.5 uur
Kosten: € 7,50 (excl. 21% BTW)
€ 9,08 (incl. 21% BTW)
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

Studenten Maatschappelijke zorg, Sociaal werk en Verzorgende IG zullen in hun toekomstige werk soms zorgen hebben over de veiligheid of het welzijn van hun cliënten. In deze e-learning leren zij wat ze dan kunnen doen.

Wat komt aan de orde in de cursus?

  • Wat is huiselijk geweld?
  • Vormen van huiselijk geweld
  • Oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld
  • Signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Taken en verantwoordelijkheden volgens de wet Meldcode, bijvoorbeeld gespreksvoering met de cliënt/ patiënt, andere professionals en ouders/verzorgers
  • Grensoverschrijdend gedrag door een professional; wat is het en wat kun je doen bij signalen?

Na afronding van de e-learning maken studenten een toets, waarna ze een 'Bewijs van deelname' ontvangen. 

Ontwikkeld in samenwerking met

Albeda College, Horizon College, Nova College, Landstede, ROC Flevoland, ROC Midden Nederland, ROC Mondriaan, ROC Nijmegen, ROC Rijn IJssel, ROC Tilburg

In opdracht van

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

 

Tijd: 2,5 uur