1. hbo pabo: Leren signaleren

hbo pabo: Leren signaleren

Ontwikkeld voor: Dit scholingsonderdeel is ontwikkeld voor studenten in het beroepsonderwijs, en maakt onderdeel uit van het leerprogramma ‘Leren signaleren’. In de cursus ‘Leren signaleren’ leren studenten welke signalen kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld en hoe zij moeten handelen volgens de Wet meldcode.
Tijd: 2.5 uur
Kosten: € 7,50 (excl. 21% BTW)
€ 9,08 (incl. 21% BTW)
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

Leraren basisonderwijs werken dagelijks met kinderen en hun ouders/verzorgers. Soms horen of zien zij dingen die hen bezorgd maken over de veiligheid of het welzijn van kinderen. In deze e-learning leren studenten wat ze dan kunnen doen.

Wat komt aan de orde?

  • Vormen van huiselijk geweld
  • Oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld
  • Signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Taken en verantwoordelijkheden van een leerkracht volgens de wet Meldcode
  • Informatie over de opgestelde meldcode van het Landelijk Steunpunt ZAT
  • Oefenen met onder andere dossiervoering en het bespreken van signalen

Na afronding van de e-learning maken studenten een toets, waarna ze een 'Bewijs van deelname' ontvangen. 

In opdracht van

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Ontwikkeld in samenwerking met

Gereformeerde Hogeschool Zwolle, Hogeschool de Kempel, Marnix Academie Utrecht, NHL Hogeschool

 

Tijd: 2.5 uur