1. mbo pedagogisch werk en onderwijsassistent: Leren signaleren

mbo pedagogisch werk en onderwijsassistent: Leren signaleren

Ontwikkeld voor: Dit scholingsonderdeel is ontwikkeld voor studenten in het beroepsonderwijs, en maakt onderdeel uit van het leerprogramma ‘Leren signaleren’. In de cursus ‘Leren signaleren’ leren studenten welke signalen kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld en hoe zij moeten handelen volgens de Wet meldcode.
Tijd: 2.5 uur
Kosten: € 7,50 (excl. 21% BTW)
€ 9,08 (incl. 21% BTW)
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

Studenten Pedagogisch werk zullen in hun toekomstige beroep soms zorgen hebben over de veiligheid of het welzijn van een kind. In deze e-learning leren zij wat ze dan kunnen doen.

Wat komt aan de orde?

  • Wat is huiselijk geweld?
  • Vormen van huiselijk geweld
  • Oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld
  • Signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Taken en verantwoordelijkheden van een pedagogisch medewerker volgens de wet Meldcode, 
  • De invloed van eigen emoties, normen en waarden  

Studenten oefenen in de cursus met praktijkvoorbeelden.

Na afronding van de e-learning maken studenten een toets, waarna ze een 'Bewijs van deelname' ontvangen. 

Ontwikkeld in samenwerking met

Nova College, ROC Nijmegen, ROC van Amsterdam, ROC Rivor, Graafschap College, Zadkine Rotterdam

In opdracht van

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Tijd: 2,5 uur