1. mbo sport en bewegen: Leren signaleren

mbo sport en bewegen: Leren signaleren

Ontwikkeld voor: Dit scholingsonderdeel is ontwikkeld voor studenten in het beroepsonderwijs, en maakt onderdeel uit van het leerprogramma ‘Leren signaleren’. In de cursus ‘Leren signaleren’ leren studenten welke signalen kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld en hoe zij moeten handelen volgens de Wet meldcode.
Tijd: 2.5 uur
Kosten: € 7,50 (excl. 21% BTW)
€ 9,08 (incl. 21% BTW)
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

Medewerkers Sport en bewegen werken veel met kinderen, hun ouders, volwassenen en/of ouderen. Soms hebben zij zorgen over hun veiligheid of welzijn. In deze e-learning leren studenten wat ze dan kunnen doen.

Wat komt aan de orde?

  • Wat is huiselijk geweld?
  • Vormen van huiselijk geweld
  • Oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld
  • Signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Taken en verantwoordelijkheden van een medewerker Sport en bewegen volgens de wet Meldcode
  • Grensoverschrijdend gedrag door een professional: wat is het en wat kun je doen bij signalen?

Na afronding van de e-learning maken studenten een toets, waarna ze een 'Bewijs van deelname' ontvangen. 

Ontwikkeld in samenwerking met

Graafschap College, ROC Tilburg, ROC van Amsterdam

In opdracht van

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

 

Tijd: 2,5 uur