1. mbo verpleegkundige en hbo verpleegkunde: Leren signaleren

mbo verpleegkundige en hbo verpleegkunde: Leren signaleren

Ontwikkeld voor: Dit scholingsonderdeel is ontwikkeld voor studenten in het beroepsonderwijs, en maakt onderdeel uit van het leerprogramma ‘Leren signaleren’. In de cursus ‘Leren signaleren’ leren studenten welke signalen kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld en hoe zij moeten handelen volgens de Wet meldcode.
Tijd: 2.5 uur
Kosten: € 7,50 (excl. 21% BTW)
€ 9,08 (incl. 21% BTW)
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

Verpleegkundigen hebben veel contact met kinderen, hun ouders, volwassenen en/of ouderen. Soms horen of zien zij dingen bij patiënten die hen bezorgd maken over hun veiligheid of welzijn. In deze e-learning leren studenten wat ze dan kunnen doen.

Wat komt aan de orde?

  • Wat is huiselijk geweld?
  • Vormen van huiselijk geweld
  • Oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld
  • Signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Taken en verantwoordelijkheden van een verpleegkundige volgens de wet Meldcode, KNMG- en de V&VN-meldcode

Na afronding van de e-learning maken studenten een toets, waarna ze een 'Bewijs van deelname' ontvangen. 

In opdracht van

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Ontwikkeld in samenwerking met

Christelijke Hogeschool Ede, Gereformeerde Hogeschool Zwolle, Noorderpoort Assen, ROC Flevoland, ROC Nijmegen

 

Tijd: 2,5 uur