1. Docenten en mentoren VO Werken met een meldcode

Docenten en mentoren v(s)o: Werken met een meldcode

Ontwikkeld voor:
Tijd: 2 uur
Kosten: € 20,- (excl. 21% BTW)
€ 24,20 (incl. 21% BTW)
In samenwerking met: Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Accreditatie: Ja, klik hier

Omschrijving scholingsonderdeel

Hoe herken je signalen van kindermishandeling bij jongeren in de pubertijd? En wat kun je als docent of mentor betekenen voor jongeren die thuis verwaarloosd of mishandeld worden? Dat zijn vragen die in deze cursus beantwoord worden.

Wat leer je in de cursus?

  • Je wordt je ervan bewust dat kindermishandeling voorkomt.
  • Je leert wat de oorzaken van kindermishandeling zijn en wat de gevolgen ervan kunnen zijn.
  • Je leert dat er verschillende vormen van kindermishandeling zijn.
  • Je wordt je ervan bewust dat je een jongere die zich onveilig voelt kunt helpen.
  • Je leert wanneer gedrag van jongeren afwijkt van ‘normaal’ jongerengedrag. En dat de oorzaak van afwijkend gedrag kindermishandeling kán zijn, maar dat het ook andere oorzaken kan hebben.
  • Je leert wat de meldcode kindermishandeling inhoudt.
  • Je leert werken met de stappen uit de meldcode.

De cursus maakt gebruik van interactieve werkvormen en videofragmenten. Je oefent bijvoorbeeld met het voeren van een gesprek met een leerling en een ouder. Twee jongeren leiden ieder onderdeel van de cursus in met een stukje van hun persoonlijke verhaal en vertellen wat hun school voor hen betekend heeft.

Opfrismoment

Deze cursus bevat opfrismomenten. Een opfrismoment is een kort stukje scholing dat extra informatie of verdieping bij een leeronderdeel bevat. Een opfrismoment duurt maximaal 15 minuten. Als een cursus opfrismomenten bevat, dan krijgt de gebruiker deze automatisch toegestuurd drie maanden en een half jaar na het afronden van de scholing. De opfrismomenten zijn niet geaccrediteerd bij de diverse kwaliteitsregisters.

In samenwerking met

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toets: ja

 

Tijd: 1,5 uur

Accreditatie

  • Leraarportfolio: 3 – code: oky2RiibFD