In een aantal gemeenten loopt de pilot ‘Handle with Care’. Doel is om binnen 24 uur na een ingrijpend geweldsincident thuis, steun te organiseren voor het kind op school.

Handle with Care: binnen 24 uur...

Als kinderen met politie, maatschappelijke opvang of het crisis interventieteam te maken krijgen, weten de leerkrachten op school vaak van niets. Of ze horen pas veel later dat er iets aan de hand is. In het project 'Handle with Care' geven deze instanties bij een incident van huiselijk geweld een signaal aan school. Meer informatie dan 'dat het kind mogelijk steun nodig heeft' wordt niet gegeven. De leerkracht kan dan op eenvoudige wijze het kind steunen. Bijvoorbeeld als hij of zij vanwege het geweldsincident te laat komt of zijn huiswerk niet af heeft. Kleine gebaren die voor een kind in de knel een groot verschil maken.

Veerkracht

Samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn in Heerlen en Wageningen proefprojecten gestart. Het gaat over de samenwerking tussen politie, Leerplicht en scholen. In Tilburg werken de maatschappelijke opvang en scholen samen.

Uit onderzoek en verhalen van ervaringsdeskundige jongeren weten we dat steun van een betrouwbare volwassene belangrijk is voor kinderen. Steun helpt de natuurlijke veerkracht te vergroten, zodat kinderen leren met gevoelens van stress om te gaan en op school beter toekomen aan leren. Op basis van de eerste pilots kunnen naar schatting in een middelgrote stad vijf kinderen per week sociale steun ontvangen van hun leerkracht.

Handle With Care, ontstaan in Engeland

Augeo heeft het Handle with Care concept overgenomen uit Engeland. Elisabeth Carney-Haworth werkte op een school in Plymouth. Op een dag kwam een vierjarige kleuter met zijn moeder de klas binnen, een teddybeer in zijn hand: ‘Ik hoorde van de moeder dat de jongen de avond ervoor een heftige ruzie tussen zijn ouders had meegemaakt. Daardoor kon ik extra aandacht besteden aan het kind.’ Elisabeth Carney-Haworth besprak het met haar man, die bij de politie werkte. En zo ontstond het idee van samenwerking tussen politie en scholen: Handle with Care.

Augeo magazine

Augeo magazine

Hoe weet je als leerkracht dat een leerling huiselijk geweld heeft meegemaakt? En wat heeft deze leerling de volgende dag op school nodig? Lees de speciale editie: Handle with Care!

Handle with Care vragen

Wat is 'Handle with Care'? Wat is het doel en hoe doe je mee? Veelgestelde vragen

Handle with care in tijd

Het kabinet besteedt in zijn actieprogramma aandacht aan het project. Lees meer

Handle with Care Pilots

Heerlen en Wageningen Lees meer

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je meer weten over de online cursussen? Neem contact met ons op