Hoe start je Handle with Care in jouw gemeente?

Elke gemeente of regio met Handle with Care aan de slag. Hiervoor is het nodig dat de politie, de gemeente(n), leerplicht en het onderwijs samen willen werken om deze werkwijze op te zetten. In principe kan elke partij de eerste stap zetten om interesse te peilen en draagvlak te creëren voor Handle with Care. Download en bekijk hier het 'Stappenplan opstartfase Handle with Care'.


Mogen gegevens gedeeld worden?

Ja dat mag! Hoe zit het dan eigenlijk met de privacy en de AVG? De politie kan het Handle with Care signaal doorgeven aan de scholen of leerplicht op basis van de Wet Politiegegevens, artikel 20. Voor het ontvangen van deze gegevens kunnen leerplicht en de scholen zich beroepen op artikel 6 lid 1, onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en hun publiekrechtelijke taak om veiligheid op school te garanderen.

De samenwerkende partijen sluiten altijd een Samenwerkingsconvenant Handle with Care af. Hierin staan de werkzaamheden van partijen en de voorwaarden.

De werkwijze van Handle with Care is ook besproken met het Toezicht Sociaal Domein, aan de hand van het stappenplan, afkomstig uit de AVG en afgestemd met de Autoriteit Persoonsgegevens. De conclusies daaruit zijn:

  • Er is een grondslag: deze ligt in de goede uitvoering van de werkzaamheden van de betrokken partijen en dan gaat het om een taak van algemeen belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 onder de AVG.
  • Er is een gezamenlijk doel: het realiseren van veerkrachtversterkende sociale steun-op-maat binnen het schoolnetwerk van een kind dat in de 24 uur ervoor slachtoffer was een gesignaleerd ernstig incident van huiselijk geweld.
  • Er is proportionaliteit: alleen de minimaal nodige gegevens om dit doel te behalen worden gedeeld. Namelijk: de naam van het kind, de geboortedatum van het kind en de tekst ‘Handle with Care’.
  • Er is subsidiariteit: de informatie kan niet op een andere manier tijdig de school bereiken.

Steun van Augeo Foundation

Augeo ondersteunt de verschillende partijen bij het opstarten en uitvoeren van het project. Dit gebeurt met informatie, persoonlijk advies en een toolkit met ondersteunende basisdocumenten en een stappenplan. Voor de inhoudelijke ondersteuning van leraren en docenten biedt Augeo online scholing, een workshop door een ervaringsdeskundige en een Handle with Care magazine aan.

Agent: ‘Door het geruzie thuis kreeg hij zijn huiswerk niet af. Het gaat al jaren zo, zei hij gestrest. Toen ik zei dat we school informeren, was hij ontzettend opgelucht.’

Lees verder:

Wat is Handle with Care

Wat is Handle with Care

Hoe is de samenwerking bij Handle with Care georganiseerd en hoe werkt het? Lees meer

Handle with Care op school

Steun bieden in de klas

Op mijn school heb ik een Handle with Care signaal ontvangen, wat kan ik doen? Lees meer

Handle with Care resultaten en publicaties

Resultaten & Publicaties

Hoe succesvol is Handle with Care? Lees meer

Handle with Care

Handle with Care is een samenwerking tussen politie, scholen en leerplicht. Lees over Handle with Care

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag en wil je meer weten over Handle with Care? Stel je vraag