Het kan zijn dat een van de ouders de leerling de volgende dag naar school brengt. Of je komt de ouders op een later moment tegen. Wat kan je tegen hen zeggen over het signaal?

Als je je afvraagt wat je wel of niet kunt zeggen tegen ouders na een signaal, is het belangrijk dat je weer even stilstaat bij het doel van Handle with Care: snelle steun aan een leerling na een ernstig geweldsincident thuis. Een gesprek met de ouders over het signaal is nadrukkelijk niet de bedoeling. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het om gescheiden ouders gaat waarbij de ex-partner nog niet door Veilig Thuis op de hoogte is gesteld van een incident bij de andere ouder.

School moet niet de onbedoelde boodschapper aan leerling en ouder(s) worden van een melding bij Veilig Thuis. Het is de taak van Veilig Thuis om de betrokkenen te informeren over een melding. Vanwege de veiligheid voor leerling en ouder(s) is daarom de regel: Begin niet zelf het gesprek over het Handle with Care signaal met leerling en/of ouder, maar wees wel beschikbaar als de leerling of ouders zelf het gesprek aanknopen.

Drempel verlagen

Om de drempel voor ouders te verlagen om zelf informatie met school te delen, is het cruciaal dat zij zich welkom voelen, dat ze altijd even binnen kunnen lopen en makkelijk contact kunnen leggen met de verschillende medewerkers op school. Als ouders zich gezien en gehoord voelen op school, zullen zij ook eerder uit zichzelf vertellen over problemen thuis. Het opbouwen van een positieve relatie met ouders start je vanaf het begin, niet pas als er al problemen zijn.

Als ouders vertellen over problemen thuis, is het belangrijk dat zij niet worden veroordeeld om hun problemen of gedrag. Behandel ouders daarom met respect en benadruk de gedeelde wens dat het goed gaat met hun kind. In het geval dat ouders zelf delen dat de politie aan deur is geweest kan je het ontvangen HwC signaal bevestigen en zeggen: ‘Ik weet niet precies wat er gebeurd is en hoef dat ook niet te weten. Ik weet genoeg om vandaag een beetje extra voor je kind te zorgen.'

Bespreek zorgen

Als leraar of intern begeleider (IB-er) praat je wel met ouders over zorgen die je mogelijk hebt over het kind. Gedrag of emoties van een kind of andere signalen die je zelf waarneemt, bespreek je zo snel mogelijk met de ouders. Dat is onderdeel van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees meer over de meldcode.