Handle with Care – Ruggensteun is een initiatief van Augeo Foundation. Augeo Foundation begeleidt de samenwerking tussen maatschappelijk opvang-organisaties en scholen, biedt materialen om de werkwijze in te voeren en verzorgt deskundigheidheidsbevordering. Momenteel is Handle with Care nog een pilotproject.

Kinderen in de maatschappelijke opvang

In Nederland verblijven jaarlijks zo’n 2.000 kinderen in de maatschappelijke opvang. Deze kinderen groeien op onder zeer stressvolle omstandigheden. Naast dat zij dakloos zijn geraakt en hun eigen huis, eigen spullen en soms hun huisdieren hebben moeten achterlaten, spelen er vaak allerlei andere problemen in hun gezinnen, zoals financiële problemen, ernstige psychische- of verslavingsproblemen van hun ouders of stressgerelateerde problemen bij henzelf. Ook als de begeleiding door de opvang gestart is, blijft hun situatie stressvol: de problemen van het gezin zijn immers niet direct opgelost en ouders hebben zelf vaak veel aan hun hoofd.

De laatste jaren is in de maatschappelijke opvang steeds meer aandacht voor de eigen problemen van kinderen en hun behoeften aan steun. Een groot deel van het dagelijkse leven van kinderen speelt zich echter op school af. Het is belangrijk dat zij ook daar een veilige plek vinden, waar ze gehoord, gezien en gesteund worden.

In Handle with Care – Ruggensteun is geregeld dat alle betrokken partijen vanaf de start van de begeleiding door de maatschappelijke opvang op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen rondom het kind. Bijvoorbeeld als sprake is van actueel huiselijk geweld, van (vermoedelijk ongeoorloofd) schoolverzuim of andere zorgen om het kind wordt ingezet op een driegesprek tussen de ouders, de begeleider van de maatschappelijke opvang en de contactpersoon van school, met als doel gezamenlijk passende steun aan het kind te bieden en te helpen stress te verminderen.

Project in Tilburg succesvol

Sinds 2019 loopt in Tilburg als eerste gemeente in Nederland het project Handle with Care – Ruggensteun. De maatschappelijke opvang Traverse, het basisonderwijs en ouders werken hier structureel met elkaar samen. Deze samenwerking blijkt voor alle betrokkenen meerwaarde te hebben, aldus de evaluatie. Door ‘Handle with Care – Ruggensteun’ ontstaat een beter beeld van het kind, waardoor hij of zij optimale steun op maat ontvangt.

Conclusies evaluatieonderzoek

Een aantal belangrijke conclusies uit het evaluatieonderzoek van de samenwerking in Tilburg:

  • Er is eerder contact tussen school en maatschappelijke opvang, omdat vanaf de start van de begeleiding door Traverse duidelijk is wie de contactpersonen van het gezin zijn en naar welke school het kind gaat.
  • Door vanaf de start van de begeleiding structureel samen te werken, ontstaat eerder een goed beeld van het kind, waardoor het beter steun op maat kan ontvangen.
  • Een gezamenlijke, gestructureerde en standaard werkwijze neemt bij alle partijen weerstand weg. De werkwijze geeft houvast en biedt duidelijkheid: zo werken wij met elkaar samen, in het belang van de ontwikkeling van het kind.
  • Er wordt optimaal gebruik gemaakt van elkaars deskundigheid, waardoor in alle contexten effectiever kan worden ingespeeld op de ondersteuningsbehoeften en eigenschappen van het kind.

Ook aan de slag met Handle with Care – Ruggensteun?

De samenwerking tussen Traverse en de scholen in Tilburg is momenteel nog uniek in Nederland. Met behulp van financiering van Stichting Kinderpostzegels wordt er nu gewerkt aan een handreiking voor andere maatschappelijke opvang-organisaties. Wil je ook starten met Handle with Care – Ruggensteun in jouw gemeente? Neem dan contact op met Jasper van de Reep voor meer informatie: jasper@augeo.nl.

‘School heeft goed zicht op de kinderen en ziet veranderingen in het gedrag. We kijken met de intern begeleider en de ouders naar wat een kind nodig heeft en wat beter kan. Dat levert vaak veel op’

Meer weten over Handle with Care? 

Handle with Care op school

Gratis cursus: Steun bieden in de klas

Leer hoe jij als docent kinderen kunt helpen zich veilig te voelen, gevoel van stress kunt verlagen en kinderen leert omgaan met emoties en ongepast gedrag. Gratis voor deelnemende scholen aan het project 'Ruggensteun'. Meld jouw school aan

Wat is Handle with Care

Wat is Handle with Care

Snelle steun op school en waarom is dit zo belangrijk? Kom te weten hoe de samenwerking bij Handle with Care is georganiseerd en hoe werkt het? Lees meer

Wil je meer weten? Vraag een meldcode informatiepakket aan

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je meer informatie over het project Handle with Care of Handle with Care - Ruggensteun? Wij helpen je graag verder! Stel je vraag