Snelle steun op school

In elke klas in Nederland zitten kinderen die thuis geweld meemaken. Bij sommige kinderen is dat geweld zo ernstig dat de politie eraan te pas moet komen. Veel kinderen gaan de volgende dag gewoon naar school. De leraar weet vaak niet dat er die nacht iets ernstigs is gebeurd. Terwijl juist de leraar heel veel kan betekenen voor het kind. Als het kind steun krijgt in de vertrouwde schoolomgeving en zich daar veilig voelt, kan dat helpen om de stress te laten zakken. Daardoor heeft het kind de rust om te leren en zich te ontwikkelen.

Door Handle with Care krijgt de leraar een signaal zodat deze weet dat er bij een kind iets aan de hand was. De werkwijze is simpel. Als de politie aan de deur komt vanwege huiselijk geweld in een gezin met kinderen gaat er altijd een bericht naar Veilig Thuis. Veilig Thuis toetst dit aan de criteria van Handle with Care, en als het daaraan voldoet wordt er een signaal naar leerplicht gestuurd. Dit signaal bevat alleen de naam en geboortedatum van het kind en het codewoord Handle with Care. Leerplicht stuurt dit signaal door naar de juiste school zodat de leraar voor het begin van de les weet dat deze leerling extra steun kan gebruiken.Waarom is die snelle steun op school belangrijk?

Wanneer kinderen iets ingrijpends meemaken, geeft dat veel stress. Een betrouwbare volwassene kan het kind helpen om hiermee om te gaan. Als het stressniveau hoog blijft, kan dit de ontwikkeling van een kind verstoren. De animatie laat zien welke unieke rol een leraar kan spelen bij een kind dat stress ervaart.Hoe begon Handle with Care?

Augeo Foundation heeft het Handle with Care concept overgenomen uit Engeland. Daar heet het Operation Encompass en inmiddels doen alle 43 politiekorpsen mee. Het gaat dan om ruim 120.000 kinderen op jaarbasis die op school aanvullende steun krijgen. Het project loopt ook in de Verenigde Staten, Australië en Ierland. En België startte onlangs een pilot.

In Nederland startte Handle with Care in 2017 met pilots in Heerlen en Wageningen. Toen gaf de politie nog een signaal aan leerplicht (in plaats van Veilig Thuis die sinds 2021 is toegevoegd als partner). De samenwerking tussen de politie en de scholen liep zo goed, dat besloten werd om vrijwel alle basisscholen mee te laten doen. Vervolgens deed leerplicht mee en werd het eenvoudiger en betrouwbaarder om het Handle with Care signaal van de politie naar de scholen te krijgen

Steeds meer gemeenten doen mee met Handle with Care

Het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Justitie en Veiligheid ondersteunen het project Handle with Care. Een van de doelstellingen van het kabinetsplan Geweld hoort nergens thuis is om het aantal Handle with Care trajecten uit te breiden. Op dit moment loopt Handle with Care bijvoorbeeld in de gemeenten Heerlen, Maastricht en Huizen . In veel andere regio’s wil men gaan starten met Handle with Care.

Handle with Care kan ook opgezet worden met de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en crisisinterventieteams.

Leerkracht: ‘De leerling liet eigenlijk geen ander gedrag zien. Ik heb wel gevraagd hoe het ging en geholpen om met de andere kinderen een spelletje te gaan doen. Dat leek ‘ie echt fijn te vinden.’

Meer weten over Handle with Care? 

Handle with Care in jouw gemeente

Handle with Care opstarten

Wat kun je doen om Handle with Care in jouw gemeente te beginnen? Lees meer

Handle with Care resultaten en publicaties

Resultaten & Publicaties

Hoe succesvol is Handle with Care? Bekijk diverse publicaties over de werking.
Lees meer

Handle with Care op school

Steun bieden in de klas

Op mijn school heb ik een Handle with Care signaal ontvangen, wat kan ik doen? Lees meer

Handle with Care Ondersteuning

Ondersteuning voor scholen

Doet jouw school al mee aan Handle with Care? Wij bieden jou extra materiaal om jouw leerlingen te steunen bij iets naars. Bekijk Handle with Care materiaal

Handle with Care

Handle with Care is een samenwerking tussen Veilig Thuis, scholen en leerplicht. Lees over Handle with Care

Wil je meer weten? Vraag een meldcode informatiepakket aan

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je meer informatie over het project Handle with Care of Handle with Care - Ruggensteun? Wij helpen je graag verder! Stel je vraag Stel je vraag