1. Huisartsen: 4 casussen 'Zijn de kinderen veilig?'

Huisartsen: 4 casussen 'Zijn de kinderen veilig?'

Ontwikkeld voor: Huisartsen
Tijd: 1 uur
Kosten: € 17,50 (excl. 21% BTW)
€ 21,18 (incl. 21% BTW)
Accreditatie: Ja, klik hier

Omschrijving scholingsonderdeel

Vier verdiepende online oefencasussen voor huisartsen waarin geoefend wordt met:

  1. Casus 1: De kindcheck
  2. Casus 2: Vroegsignalering
  3. Casus 3: Inschatten en monitoren veiligheid
  4. Casus 4: Praten met een jongere

Wat komt aan de orde?

  • De kindcheck: hoe voer je die uit en wanneer?
  • Het inschatten van de risico’s voor een ongeboren kind en het coördineren van gezamenlijke hulp;
  • Een plan van aanpak voor en monitoring van de veiligheid van de patiënt;
  • Gesprekstechnieken voor het praten met jongeren.

Na afronding van de e-learning kunnen deelnemers een bewijs van deelname downloaden. 

Ontwikkeld in samenwerking met

Huisartsenorganisaties NHG, LHV, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Tijd: 1 uur

Accreditatie

  • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1): 1 punt
  • Verpleegkundig Specialisten Register: 1 punt