1. Huisartsen Herhaalcursus werken met de meldcode

Huisartsen, POH's, triagisten en doktersassistenten: herhaalcursus werken met de meldcode

Ontwikkeld voor: Huisartsen, POH's, triagisten en doktersassistenten
Tijd: 1 uur
Kosten: € 30,- (excl. 21% BTW)
€ 36,30 (incl. 21% BTW)
Gratis tot 1 januari 2022: Gebruik de kortingscode bij het afrekenen om gratis toegang te krijgen tot deze module.

HERHAALHA

De actie is geldig t/m 1 januari 2022. Na afrekenen krijgt u een jaar de tijd om deze module te maken.
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

Als huisarts, POH, triagist of doktersassistent past u de stappen van de meldcode niet dagelijks toe. Toch is het belangrijk dat u de stappen van de meldcode kent en deze weet toe te passen als het nodig is. Deze module biedt u houvast om professioneel verantwoord te handelen als u signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling tegenkomt.

In uw werk kunt u hierbij tegen dilemma’s oplopen, bijvoorbeeld vanwege uw vertrouwensband met de patiënt. In de cursus krijgt u een inkijk in dilemma’s van collega’s – waar ze tegenaan lopen en hoe zij dat oplossen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden oefent u vervolgens om zorgvuldig afwegingen te maken hoe u kunt handelen in situaties uit de eigen praktijk. Elke beroepsgroep volgt hierbij een eigen onderdeel in de cursus. Met behulp van voorbeeldfilmpjes kunt u tenslotte oefenen met het voeren van een gesprek met een ouder en krijgt u hier handvatten voor aangereikt.

Tijd: 1 uur

Leerdoelen

  • In deze cursus frist u uw kennis op over de meldcode: het doel, de signalen en de inhoud van de stappen. 
  • U reflecteert op belemmeringen die u en andere professionals in de huisartsenzorg tegenkomen. 
  • Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk oefent u met het toepassen van uw kennis in praktijksituaties toegespitst op uw eigen rol binnen de huisartsenzorg. 
  • U verdiept uw kennis en vaardigheden in gespreksvoering met ouders. Geïllustreerd door korte filmpjes leert u hoe u uw zorgen onder woorden kan brengen en daarin goed kan reageren op de emoties van de ouder. Ook oefent u het benoemen dat u gaat melden bij Veilig Thuis.