1. Huisartsen Herhaalcursus werken met de meldcode

Huisartsen, POH's, triagisten en doktersassistenten: herhaalcursus werken met de meldcode

Een huisarts, praktijkondersteuner, triagist of doktersassistent past de stappen van de meldcode niet dagelijks toe. De herhaalcursus geeft in slechts een uur veel voorbeelden uit de praktijk en hiermee fris je de stappen van de meldcode weer op.

Iedere beroepsgroep kan oefenen met eigen praktijkvoorbeelden. Na het eerste algemene deel bevat de herhaalcursus namelijk onderdelen per beroepsgroep met een duidelijke focus op hun specifieke dilemma’s. Ook is er uitgebreid aandacht voor het herkennen van signalen rondom emotionele verwaarlozing en mishandeling. Aan de hand van filmpjes en casuïstiek kun je oefenen hoe je je zorgen deelt met een ouder en hoe je vertelt dat je gaat melden als dat noodzakelijk is.

 

Ontwikkeld voor: Huisartsen, POH's, triagisten en doktersassistenten
Tijd: 1 uur
Kosten: € 30,- (excl. 21% BTW)
€ 36,30 (incl. 21% BTW)
Gratis tot 1 januari 2022: Gebruik de kortingscode bij het afrekenen om gratis toegang te krijgen tot deze module.

HERHAALHA

De actie is geldig t/m 1 januari 2022. Na afrekenen krijgt u een jaar de tijd om deze module te maken.
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

Als huisarts, POH, triagist of doktersassistent past u de stappen van de meldcode niet dagelijks toe. Toch is het belangrijk dat u de stappen van de meldcode kent en deze weet toe te passen als het nodig is. Deze module biedt u houvast om professioneel verantwoord te handelen als u signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling tegenkomt.

In uw werk kunt u hierbij tegen dilemma’s oplopen, bijvoorbeeld vanwege uw vertrouwensband met de patiënt. In de cursus krijgt u een inkijk in dilemma’s van collega’s – waar ze tegenaan lopen en hoe zij dat oplossen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden oefent u vervolgens om zorgvuldig afwegingen te maken hoe u kunt handelen in situaties uit de eigen praktijk. Elke beroepsgroep volgt hierbij een eigen onderdeel in de cursus. Met behulp van voorbeeldfilmpjes kunt u tenslotte oefenen met het voeren van een gesprek met een ouder en krijgt u hier handvatten voor aangereikt.

Tijd: 1 uur

Leerdoelen

  • In deze cursus frist u uw kennis op over de meldcode: het doel, de signalen en de inhoud van de stappen. 
  • U reflecteert op belemmeringen die u en andere professionals in de huisartsenzorg tegenkomen. 
  • Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk oefent u met het toepassen van uw kennis in praktijksituaties toegespitst op uw eigen rol binnen de huisartsenzorg. 
  • U verdiept uw kennis en vaardigheden in gespreksvoering met ouders. Geïllustreerd door korte filmpjes leert u hoe u uw zorgen onder woorden kan brengen en daarin goed kan reageren op de emoties van de ouder. Ook oefent u het benoemen dat u gaat melden bij Veilig Thuis.